Geplaatst op 2 januari 2020

11 januari: OJEC-webinar over schuld kerken Shoah

Het OJEC, het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland, organiseert op 11 januari 2021 een webinar over de recente verklaringen over erkenning van schuld of nalatigheid van enkele kerken in ons land tijdens de Shoah.

Het is de laatste jaren gemeengoed om publiekelijk schuld te belijden. Het gebeurt door staatshoofden, ministers en binnen het bedrijfsleven. Nu doen de kerken dit ook. Hoe wordt erop gereageerd binnen de kerken en de Joodse gemeenschap? Wat betekenen ze voor onze verantwoordelijkheid voor de toekomst?

Met bijdragen van:
– Dr. Pieter de Boer, christelijk-gereformeerd predikant in de Bet-El kerk te Sliedrecht; medeauteur van een manifest over schuldbelijdenis jegens de Joodse gemeenschap rondom WOII.
– Dr. Eeuwout Klootwijk, wetenschappelijk medewerker van de PKN m.b.t. de relatie Kerk & Israël.
– Prof. Dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University.
– Drs. Eddo Verdoner, voorzitter Centraal Joods Overleg.

Voorzitter van het webinar is dr. Piet van Midden, tevens voorzitter van het OJEC.

Toelichting
Medio 2018 bereikten OJEC signalen dat er binnen sommige kerken sprake was van antisemitische tendensen. Als bestuur hebben wij daarop bijeenkomsten geïnitieerd met sleutelfiguren uit de verschillende Protestantse en Katholieke kerken en Joodse Kerkgenootschappen met vooral als doel te onderzoeken wat ons kan helpen in een gezonde operationele relatie tussen Joden en Christenen.

Los van ons initiatief waren er binnen de kerken al ontwikkelingen gaande die resulteerden in een verklaring door de PKN tijdens de Kristalnachtherdenking, later gevolgd door een vergelijkbare verklaring door andere Protestants-Christelijke kerken. De Katholieke Kerk had dit in de loop der jaren al verschillende keren gedaan.

Wat betekenen de Verklaringen van de kerken en hoe komen deze over bij de eigen leden en bij leden van de Joodse gemeenschap? Voor sommigen kwamen ze te laat, voor anderen had het niet gehoeven. Maar in het algemeen krijgen zij instemming. Ze leiden tot goede voornemens en lessen voor de toekomst.

Programma
20.00 uur: intro door dr. Piet van Midden
20.10 uur: bijdrage dr. Pieter de Boer
20.25 uur: bijdrage dr. Eeuwout Klootwijk
20.40 uur: reacties en vragen n.a.v. eerste twee bijdragen
21.00 uur: bijdrage prof. dr. Marcel Poorthuis
21.15 uur: bijdrage drs. Eddo Verdoner
21.30 uur: reacties en vragen n.a.v. laatste twee bijdragen
21.45 uur: afsluiting door dr. Piet van Midden

U kunt zich aanmelden via: info@ojec.org
We zien uit naar uw deelname!

Bron: OJEC


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.