Achtergrond

De eerste lezing: zondag 18 april 2021

Zondag 18 april, derde zondag van Pasen jaar B Lezingen: Handelingen 3,13-15.17-19; Ps. 4; 1 Joh. 2,1-5a; Luc. 24,35-48. Door: Gerard Rouwhorst Nadat hij een lamme bedelaar heeft genezen richt Petrus zich in Handelingen 3 tot het ‘volk’ (Grieks: laos). Hij zegt dat de genezing niet aan zijn eigen...

De eerste lezing: zondag 11 april 2021

Zondag 11 april, 2e zondag van Pasen (beloken Pasen) jaar B Lezingen: Hand. 4,32-35; Ps. 118, 2-4.16ac-18.22-24; 1 Joh. 5,1-6; Joh. 20,19-31 Door: Cor Sinnema Op de ‘zondag van de goddelijke barmhartigheid’, zoals de tweede zondag van Pasen wordt genoemd, wordt elk jaar een deel van Psalm 118 gebeden....

De eerste lezing: 1 april 2021 | Witte donderdag

Witte donderdag, 1 april 2021 Lezingen: Ex. 12,1-8.11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15 Door: Gerard Rouwhorst In de eerste lezing van vandaag, uit het boek van de Uittocht, wordt de instelling van het joodse paasmaal beschreven zoals de joden dat eeuwenlang zouden vieren: eerst werden de paaslammeren...

De eerste lezing: 2 april 2021 | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, 2 april 2021 Lezingen: Jes. 52,11-53,12; Hebr. 4,14-16; 5,7-9; Joh. 18,1-19,42. Door: Gerard Rouwhorst De eerste lezing uit Jesaja staat in het teken van onschuldig lijden. De centrale figuur, de zogenaamde lijdende dienstknecht, kende het lijden en was met ziekte vertrouwd (53, 3-4).

De eerste lezing: zaterdag 3 april 2021 | Paaswake

Zaterdag 3 april Paaswake Lezingen: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55,1-11; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Marc. 16,1-8 Door: Marc Heemels “Broeders en zusters, luisteren wij nu naar het woord van God. Wij gaan nu overwegen hoe in het verre verleden God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered en hoe...

De eerste lezing: zondag 4 april | Paaszondag

Zondag 4 april, Paaszondag jaar B Lezingen: Hand. 10,34a.37-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9 Door: Joke Brinkhof Petrus is in Caesarea, in het huis van een honderdman van het Romeinse leger. Voor Petrus een hachelijke situatie: dichter bij vreemdelingen en heidenen kon hij haast niet zijn. Cornelius en...

De eerste lezing: zondag 28 maart 2021

Zondag 28 maart – Palmzondag jaar B Lezingen: Marc. 11,1-10; Jes. 50, 4-7; Ps. 22 (21); Fil. 2, 6-11 en Marc. 14,1-15.47 of 15,1-39 Door: Theo Willemssen Palm- of passiezondag is de naam van de zondag waarmee de Goede Week begint. Allereerst de herdenking van Jezus’ intocht in Jeruzalem,...

De eerste lezing: zondag 21 maart 2021

Zondag 21 maart, 5e zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: Jer. 31,31-34; Ps. 51, 3-4.12-13.14-15; Hebr 5,7-9; Joh. 12,20-33 Door: Cor Sinnema Jeremia ziet dat zijn volk ten onder gaat als het zich niet houdt aan de afspraken met God. Zeven jaar zat hij ondergedoken. Zijn opdracht lijkt mislukt, slaat...

Hoe en wanneer spreekt de Bijbel over de Joden?

In de rubriek ‘Bijbel van A tot Z’ op de website Kerknet.be worden verkeerd begrepen of vergeten woorden verklaard. In een onlangs geplaatst artikel wordt bekeken hoe en wanneer de Bijbel spreekt over de Joden. Er zijn in de Joodse Bijbel drie parallelle aanduidingen voor mensen die behoren tot...

De eerste lezing: zondag 14 maart 2021

Zondag 14 maart, 4e zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: 2 Kron. 36,14-16.19-23; Ps. 137(136); Ef. 2,4-10; Joh. 3,14-21 Door: Tineke de Lange Van ondergang naar nieuwe toekomst – daarover vertelt de eerste lezing van vandaag. Volgens 2 Kronieken 36 gaat door koning Zedekia’s rampzalige politiek, die het resultaat is...

De eerste lezing: zondag 7 maart 2021

7 maart 2021, derde zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: Ex. 29,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17; Ps. 19(18); 1 Kor. 1,22-25; Joh. 2,13-25 Door: Elizabeth Boddens Hosang In de eerste lezing uit Exodus 20 klinken de Tien Woorden. Volgens de traditie heeft God zich tijdens de uittocht uit Egypte, door het geven...

De eerste lezing: zondag 28 februari 2021

Zondag 28 februari 2021 | 2e zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps. 116(115); Rom. 8,31b-34; Marc. 9,2-10 Door: Hein Jan van Ogtrop De ‘binding van Isaak’, door de christenen meestal het ‘offer van Abraham’ genoemd, is een kernverhaal in de joodse traditie. Het verhaal is door vele...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.