Achtergrond

Piet van Midden over de Joodse Bijbel

Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws aan Tilburg University, predikant voor de PKN en voorzitter van het Overlegorgaan voor Joden en Christenen (OJEC). Hij is al zijn leven lang gefascineerd door de Joodse Bijbel (of het Oude Testament). Waarom is die Bijbel ook voor mensen van deze tijd...

Verbroken Verbinding? Over de relatie tussen Jodendom en Christendom

Op 15 juni 2019 werd in Breda door ‘Zinsverband’ een openbare studiedag georganiseerd over het thema: ‘Verbroken Verbinding? Over de relatie tussen Jodendom en Christendom’. Centraal stonden 4 colleges. Joop Smits was één van de deelnemers en schreef onderstaand artikel over deze colleges.

Verbroken verbinding? Studiedag over de relatie tussen jodendom en christendom

Jodendom en christendom – dat ze een gemeenschappelijke oorsprong hebben, is genoegzaam bekend. Dat ze geleidelijk aan uit elkaar groeiden en dat halverwege de tweede eeuw alle banden waren verbroken, is een opvatting die nog altijd door velen wordt gekoesterd. Maar de wind begint uit een andere hoek te...

Hans Jansen (1931-2019), de historicus die anti-judaïsme agendeerde in Nederland

Afgelopen woensdag overleed theoloog Hans Jansen. Eric Ottenheijm over de “historicus die anti-judaïsme agendeerde in Nederland”. Door: Eric Ottenheijm De katholieke kerkhistoricus Hans Jansen bekleedde tussen 1990 en 2001 de James Parkes leerstoel in Brussel, vernoemd naar de vooroorlogse theoloog die schreef over christelijk antisemitisme. Sinds 2002 was Jansen,...

Een unieke en delicate relatie: christelijke liturgie en joodse tradities

Ik kan mij goed voorstellen dat de discussies over de relaties tussen de joodse en christelijke liturgie en de verschillen in visie die daaruit naar voren zijn gekomen, een enigszins verwarrende indruk achterlaten. Welke conclusies kunnen wij er uit trekken? En wat zouden de consequenties voor de liturgische praktijk...

Rituele hoogspanning

In de discussies die sinds het midden van de twintigste eeuw zijn gevoerd over de relaties tussen de liturgische tradities van joden en christenen lag de nadruk vooral op de herkomst van de christelijke rituelen. Gaan de (vroeg-)christelijke rituelen nu wel of niet terug op joodse wortels? Als belangrijke...

De hypothese van de joodse wortels ter discussie gesteld

De vele studies die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn gewijd aan de joodse wortels van de christelijke liturgie, hebben hun uitwerking zeker niet gemist. Veel van de theorieën en hypotheses die daarin werden verdedigd, hebben bijna algemeen ingang gevonden in de kringen van liturgiewetenschappers. Door:...

Op zoek naar de joodse wortels van de christelijke liturgie

In het verleden konden christenen nauwelijks waardering opbrengen voor de liturgische tradities van de joden. In het beste geval beschouwden ze deze als gedateerde relicten uit een ver verleden. Het is dus niet verwonderlijk dat men weinig oog had voor wat de christelijke liturgische tradities met de joodse gemeenschappelijk...

Achterhaalde en zinloze rituelen? Traditionele christelijke visies op de liturgische tradities van het Jodendom

Eeuwenlang heerste onder christenen de opvatting dat het Jodendom een oude en achterhaalde religie was. Ooit had het joodse volk een cruciale rol gespeeld in de plannen die God met de mensheid had, maar sinds de komst van Christus was de rol van het joodse volk uitgespeeld. God ging...

Joodse en christelijke rituelen – rituelen en identiteit

Wat hebben joden en christenen wel en niet met elkaar gemeen? Over die vraag lopen de meningen, zowel onder christenen als onder joden, sterk uiteen. Van tijd tot tijd laait de discussie erover op. Onlangs gebeurde het nog in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Door: Gerard Rouwhorst In...

Lernen als heilige bezigheid

In het bisdom van ’s-Hertogenbosch vond zondag 20 januari een studiemiddag plaats over het thema ‘Lernen’. In joodse kringen is het leren kennen van de Tora en de traditie van het Jodendom een heilige bezigheid. Wegens ziekte verviel het referaat dat dr. Leo Mock zou verzorgen over de Joodse...

Activiteiten Dag van het Jodendom 2019: studie, muziek en ontmoeting

Op 17 januari 2019 wordt binnen de Rooms-katholieke Kerk in Nederland de jaarlijkse Dag van het Jodendom gehouden. Thema dit jaar is ‘Lernen’, de betekenis van leren in de Joodse traditie.

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.