Achtergrond

Het ‘land van de belofte’ in het Oude Testament

In de Hebreeuwse Bijbel heeft ‘land’ ten eerste een fysieke connotatie – denk aan de belofte van Abraham. “Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en...

De eerste lezing: zondag 19 januari 2019

Zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar Jes 49,3.5-6; Ps 40, 2 en 4 ab. 7-8a. 8b-9. 10; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34 Door: Cor Sinnema Op de eerste ‘gewone zondag door het jaar’ wordt Jesaja geroepen om “Jakob terug te brengen naar God” en “Israël van de...

Het Bijbelse land van de belofte vanuit katholiek perspectief (1)

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk afscheid genomen van de eeuwenoude vervangingstheologie die inhield dat het joodse volk sinds de komst van Christus feitelijk geen rol meer speelde in het heilsplan van God met de mensheid, en dus voor christenen niet meer van betekenis was. Typerend...

De eerste lezing: zondag 12 januari 2019

Zondag 12 januari: Doop van de Heer Jes 42,1-4.6-7; Ps 29, 1a en 2. 3ac-4. 3b en 9b-10; Hnd 10,34-38; Mt 3,13-17 Door: Cor Sinnema God staat volledig achter zijn dienaar en legt zijn geest op hem, aldus Jesaja. Deze dienaar zal opkomen voor de zwakken en weerlozen en...

De eerste lezing: Zondag 5 januari 2020

Openbaring des Heren (Driekoningen) jaar A – zondag 5 januari 2020 | Lezingen: Jes 60,1-6; Ps 72(71); Ef 3,2-3a.5-6; Mat 2,1-12 Door: Tineke de Lange Licht over Jeruzalem! Hoewel de stad niet bij naam genoemd wordt, is zij de hoofdpersoon in de eerste lezing van vandaag. De aankondiging van...

De eerste lezing: zondag 29 december 2019

Lezingen: Sir 3,2-6.12-14; Ps 128(127); Mat 2,13-15.19-23; Kol 3,12-21 Door: Tineke de Lange Geheel volgens de traditie van de Bijbelse wijsheidsliteratuur verbindt het boek Jezus Sirach studie en kennis van de Tora met wat wij zouden noemen ‘fatsoenlijk leven’ en pedagogiek.

De eerste lezing: Tweede Kerstdag 26 december 2019

Lezingen: Hand 6,8-10;7,54-60; Ps 31(30); Mat 10,17-22 Door: Jaap van der Meij De eerste lezing gaat over de marteldood van Stefanus. In de Bijbel telt het verhaal 68 verzen, waarvan we slechts de eerste drie en laatste zeven lezen. Voor een goed begrip van het verhaal moeten we kijken...

De eerste lezing: 1e Kerstdag 25 december 2019

Lezingen: Jes 52,7-10; Ps 98(97); Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 Door: Elizabeth Boddens-Hosang In de eerste lezing uit de profeet Jesaja horen we dat het volk in ballingschap is. De stad Jeruzalem is verwoest, en de bevolking gedecimeerd. Maar wat zegt hij dan: de puinhopen van Jeruzalem worden opgewekt en...

De dood van Stefanus

Het verhaal over de marteldood van Stefanus vormt een scharniermoment binnen de Handelingen van de Apostelen.

De eerste lezing: 24 december (Kerstnacht)

Lezingen: Jes. 9,1-3.5-6; Psalm 96(95); Tit. 2,11-14; Luc. 2,1-14 Door: Theo Willemssen In de avond / nacht vóór Kerstmis brengt de eerste lezing ons naar een donkere tijd, een nacht in de geschiedenis van Israël. In een tijd dat het volk de dreiging ervaart van de opkomende grootmacht van...

De Eerste Lezing: zondag 22 december 2019

22 december | 4e Zondag van de advent Lezingen: Jes. 7,10-14; Ps. 24(23); Rom. 1,1-7; Mat. 1,18-24 Door: Tineke de Lange Het is crisis in het kleine staatje Juda. ‘Broederstaat’ Israël en buurman Syrië proberen Juda over te halen een coalitie te vormen tegen het machtige Assyrië. Dat lukt...

De eerste lezing: zondag 15 december 2019

15 december 2019 | Derde zondag van de Advent – jaar A Lezingen: Jes 35:1-6a.10; Ps. 146(145); Jak. 5,7-10; Mat 11:2-11 Door: Gerard Rouwhorst De eerste lezing uit Jesaja is een toekomstvisioen, een visioen van verlossing die gaat komen. Niet helemaal duidelijk is of het is ontstaan in de...

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.