Achtergrond

De eerste lezing: zondag 5 april 2020

Palm- of Passiezondag 5 april 2020 Lezingen: Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Fil. 2,6-11; Mt. 26,14-27,66 Door: Elizabeth Boddens Hosang Jesaja’s lied over ‘de dienstknecht van de Heer’ was geen voorspelling over het lijden van Jezus van Nazaret ongeveer zeshonderd jaar later, maar uitdrukking van het weten dat...

De eerste lezing: zondag 29 maart 2020

Zondag 29 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd jaar A Lezingen: Ez. 37,12-14; Ps 130; Rom. 8,8-11; Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45 Door: Tineke de Lange De profeet Ezechiël behoort tot de eerste groep Judeeërs die door de Babyloniërs is weggevoerd naar Babylon (597 voor Chr.). Veel reden tot optimisme...

De eerste lezing: zondag 22 maart 2019

Zondag 22 maart, 4e zondag veertigdagentijd Lezingen: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a; Ps. 23; Ef. 5,8-14; Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38 Door: Cor Sinnema Er is een verschil tussen het kijken van mensen en dat van God, namelijk tussen het kijken naar de ogen of naar het hart. David wordt gezalfd en...

De eerste lezing: zondag 15 maart 2020

Zondag 15 maart, 3e zondag veertigdagentijd Lezingen: Ex. 17,3-7; Ps. 95; Rom. 5,1-2.5-8; Joh. 4, 5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42 Door: Cor Sinnema In Exodus 17 klagen de Israëlieten bij Mozes dat ze geen drinkwater hebben. Ze vragen zich af of God wel bij hen is. Rabbijnen hebben het water uit...

De eerste lezing: zondag 8 maart 2020

2e zondag van de veertigdagentijd 8 maart 2020 Lezingen: Gen. 12,1-4a; Psalm 33; 2 Tim. 1,8b-10; Mt. 17,1-9 Door: Miranda Vroon-van Vugt De roeping van Abram door God is een van de meest fundamentele teksten uit de Joodse Bijbel. Twee belangrijke thema’s worden verwoord: ‘Ik zal een groot volk...

Het Vaticaan en de staat Israël

Eind vorig jaar zijn we op deze website begonnen met een nieuwe serie: ‘Aanzetten voor een katholieke visie op het Bijbelse land van de Belofte’. Vandaag Tineke de Lange over ‘Het Vaticaan en de staat Israël’. Door: Tineke de Lange De houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten aanzien van...

De eerste lezing: zondag 1 maart 2020

Zondag 1 maart 2020 | 1e zondag veertigdagentijd jaar A Lezingen: Gen. 2,7-9; 3,1-7; Ps. 51; Rom. 5,12-19 of 12,17-1; Mat. 4,1-11 Door: Tineke de Lange ‘Het verhaal van de zondeval’ – zo wordt het verhaal over de man, de vrouw en de slang uit Genesis 2-3 in de...

De eerste lezing: zondag 23 februari 2020

7e zondag door het jaar, zondag 23 februari 2020 Lezingen: Lev. 19,1-2.17-18; Ps. 103(102); 1 Kor. 3,16-23; Mat. 5,38-48 Door: Tineke de Lange ‘Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.’ Op het eerste gezicht lijkt het alsof we in Mat....

De eerste lezing: 16 februari 2020

16 februari 2020 – Zesde zondag door het jaar A Lezingen: Sir. 15,15-20; Ps. 119(118); 1 Kor. 2,6-10; Mat. 5,17-37 Door: Gerard Rouwhorst Het thema dat de eerste lezing uit het boek van de Wijsheid van Jezus Sirach en het evangelie van Matteüs met elkaar verbindt is het onderhouden...

De eerste lezing: 9 februari 2020

Lezingen: Jes. 58,7-10; Ps. 112(111); 1 Kor. 2,1-5; Mat. 5,13-16 Door: Marc Heemels De antwoordpsalm, Psalm 112, is niet alleen een antwoord op de eerste lezing van vandaag, maar vooral een antwoord op de psalm die eraan voorafgaat, Psalm 111.

De eerste lezing: 2 februari 2020

Opdracht van de Heer 2 februari 2020 (Mal. 3,1-4;  Ps. 24;  Hebr. 2,14-18; Luc. 2,22-40 of 22-32) Door: Tineke de Lange In Lucas 2 vinden we verschillende Joodse rituelen rond de geboorte: de besnijdenis en naamgeving (vers 21), het reinigingsritueel na de bevalling (vers 22) en het opdragen van...

Het Land Israël in de rabbijnse traditie

In de Tenach – de Joodse Bijbel – neemt het Land Israël een belangrijke plaats in. Het is het land van de belofte aan de aartsvaders en het grondgebied waar de wetten van de Tora concreet in praktijk gebracht zullen worden. Een niet onbelangrijk deel van de wetten in...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.