Achtergrond

De eerste lezing: 2 februari 2020

Opdracht van de Heer 2 februari 2020 (Mal. 3,1-4;  Ps. 24;  Hebr. 2,14-18; Luc. 2,22-40 of 22-32) Door: Tineke de Lange In Lucas 2 vinden we verschillende Joodse rituelen rond de geboorte: de besnijdenis en naamgeving (vers 21), het reinigingsritueel na de bevalling (vers 22) en het opdragen van...

Het Land Israël in de rabbijnse traditie

In de Tenach – de Joodse Bijbel – neemt het Land Israël een belangrijke plaats in. Het is het land van de belofte aan de aartsvaders en het grondgebied waar de wetten van de Tora concreet in praktijk gebracht zullen worden. Een niet onbelangrijk deel van de wetten in...

De eerste lezing: 26 januari 2020

26 januari 2020: 3e zondag door het jaar Js 8, 23b-9,3; Ps 27, 1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 of 4,12-17. Door: Cor Sinnema Deze allereerste ‘Zondag van het Woord van God’ acht paus Franciscus een geschikt moment om onze banden met het Joodse volk te versterken en te...

Het ‘land van de belofte’ in het Oude Testament

In de Hebreeuwse Bijbel heeft ‘land’ ten eerste een fysieke connotatie – denk aan de belofte van Abraham. “Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en...

De eerste lezing: zondag 19 januari 2019

Zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar Jes 49,3.5-6; Ps 40, 2 en 4 ab. 7-8a. 8b-9. 10; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34 Door: Cor Sinnema Op de eerste ‘gewone zondag door het jaar’ wordt Jesaja geroepen om “Jakob terug te brengen naar God” en “Israël van de...

Het Bijbelse land van de belofte vanuit katholiek perspectief (1)

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk afscheid genomen van de eeuwenoude vervangingstheologie die inhield dat het joodse volk sinds de komst van Christus feitelijk geen rol meer speelde in het heilsplan van God met de mensheid, en dus voor christenen niet meer van betekenis was. Typerend...

De eerste lezing: zondag 12 januari 2019

Zondag 12 januari: Doop van de Heer Jes 42,1-4.6-7; Ps 29, 1a en 2. 3ac-4. 3b en 9b-10; Hnd 10,34-38; Mt 3,13-17 Door: Cor Sinnema God staat volledig achter zijn dienaar en legt zijn geest op hem, aldus Jesaja. Deze dienaar zal opkomen voor de zwakken en weerlozen en...

De eerste lezing: Zondag 5 januari 2020

Openbaring des Heren (Driekoningen) jaar A – zondag 5 januari 2020 | Lezingen: Jes 60,1-6; Ps 72(71); Ef 3,2-3a.5-6; Mat 2,1-12 Door: Tineke de Lange Licht over Jeruzalem! Hoewel de stad niet bij naam genoemd wordt, is zij de hoofdpersoon in de eerste lezing van vandaag. De aankondiging van...

De eerste lezing: zondag 29 december 2019

Lezingen: Sir 3,2-6.12-14; Ps 128(127); Mat 2,13-15.19-23; Kol 3,12-21 Door: Tineke de Lange Geheel volgens de traditie van de Bijbelse wijsheidsliteratuur verbindt het boek Jezus Sirach studie en kennis van de Tora met wat wij zouden noemen ‘fatsoenlijk leven’ en pedagogiek.

De eerste lezing: Tweede Kerstdag 26 december 2019

Lezingen: Hand 6,8-10;7,54-60; Ps 31(30); Mat 10,17-22 Door: Jaap van der Meij De eerste lezing gaat over de marteldood van Stefanus. In de Bijbel telt het verhaal 68 verzen, waarvan we slechts de eerste drie en laatste zeven lezen. Voor een goed begrip van het verhaal moeten we kijken...

De eerste lezing: 1e Kerstdag 25 december 2019

Lezingen: Jes 52,7-10; Ps 98(97); Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 Door: Elizabeth Boddens-Hosang In de eerste lezing uit de profeet Jesaja horen we dat het volk in ballingschap is. De stad Jeruzalem is verwoest, en de bevolking gedecimeerd. Maar wat zegt hij dan: de puinhopen van Jeruzalem worden opgewekt en...

De dood van Stefanus

Het verhaal over de marteldood van Stefanus vormt een scharniermoment binnen de Handelingen van de Apostelen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.