Achtergrond

De eerste lezing: zondag 2 augustus 2020

Zondag 2 augustus 2020 | 18e zondag door het jaar A Lezingen: Jes. 55,1-3; Ps. 145,8-9.15-18; Rom. 8,35.37-39; Mat. 14,13-21 Door: Cor Sinnema De eerste lezing bestaat uit de drie beginverzen van hoofdstuk 55, waarmee de tweede Jesaja-bundel (Deutero-jesaja) wordt afgesloten. Het beeld is duidelijk: God biedt zijn verbond te...

Een joodse commentaar op het Nieuwe Testament

In 2011 verscheen The Jewish Annotated New Testament, en in 2017 kwam al een tweede editie uit. Speciaal is dat alle commentaren en essays door joodse wetenschappers zijn geschreven. Juist dat zorgt voor een nieuwe kijk op dit christelijke deel van de Bijbel.

De eerste lezing: zondag 26 juli 2020

Zondag 26 juli | 17e zondag jaar A Lezingen: 1 Kon. 3,5.7-12; Ps. 119; Rom. 8,28-30; Mat. 13,44-52 of 44-461 Door: Tineke de Lange Salomo is een koning met twee gezichten. Aan de ene kant gaat hij met God, zoals zijn vader David. Aan de andere kant verbindt hij...

De eerste lezing: zondag 19 juli 2020 

De eerste lezing | zondag 19 juli 2020 Lezingen: Wijsh. 12,13.16-19; Psalm 86(85);  Rom. 8,26-27; Mat. 13,24-43. Door: Gerard Rouwhorst Het is een hardnekkig misverstand: het idee dat de God van Jezus Christus een andere God is dan die van het Oude Testament. Jezus zou een liefdevolle God hebben...

Parabels en de scheiding der wegen – De parabel van de pachters van de wijngaard

Enkele maanden geleden verscheen bij uitgeverij Berne Media Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen van Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk (red.). Dit boek kreeg in Trouw maar liefst 4 sterren, ook andere recensies waren positief over Parabels. Hieronder vindt u een hoofdstuk uit dit boek dat over de...

De eerste lezing: zondag 12 juli 2020

Zondag 12 juli 2020 | 15e zondag door het jaar A Lezingen: Jes. 55,10-11; Psalm 65; Rom. 8,18-23; Mat. 13,1-23 Door: Hein Jan van Ogtrop Het woord ‘zaad’ heeft in de Schrift te maken met mensen: ‘Abraham en zijn zaad’, dat wil zeggen: mensen die horen en al doende...

De eerste lezing: zondag 5 juli 2020

Zondag 5 juli 14e zondag door het jaar A Lezingen: Zach. 9,9-10; Ps. 145; Rom. 8,9.11-13; Mat. 11,25-30 Door: Tineke de Lange De lofprijzing in Zach. 9,9-10 vormt de verbinding tussen een schets van het – ideale – grondgebied van Israël (9,1-8) en het herstel van het volk (9,11-17)...

De eerste lezing: zondag 28 juni 2020

Zondag 28 juni 2020 | 14e zondag door het jaar A Lezingen: 2 Kon. 4,8-11.14-16a; Ps. 89; Rom. 6,3-4.8-11; Mat. 10,37-42 Door: Marc Heemels In het begin van Mattheüs 10 roept Jezus de twaalf bij zich. Hij wil de leerlingen uitzenden, maar niet na hun een aantal instructies mee...

De eerste lezing: 21 juni 2020

Zondag 21 juni | 12e zondag door het jaar A Lezingen: Jer. 20,10-13; Ps. 69,8-10.14.17. 33-35; Rom. 5,12-15;  Mat. 10,26-33 Door: Cor Sinnema Jeremia treedt op in Jeruzalem tussen 620-580 voor Christus. Hij doet wat God van hem vraagt, en zet zichzelf hiermee in Jeruzalem en voor zijn naasten...

De eerste lezing: zondag 14 juni 2020

Zondag 14 juni 2020 | Feest van het H. Sacrament Lezingen: Deut. 8,2-3.14b-16a; Ps. 147 B; 1 Kor. 10,16-17; Joh. 6,51-58 Door: Tineke de Lange Onderhoud de geboden en gedenk de weg die je gegaan bent door de woestijn, opdat het je goed zal gaan in het je door...

De eerste lezing: zondag 7 juni 2020

Zondag 7 juni 2020, H. Drie-eenheid Lezingen: Ex. 34,4b-6.8-9; Dan. 3; 2 Kor. 13,11-13; Joh. 3,16-18 Door: Tineke de Lange In de lezing uit Exodus is de episode van het gouden stierkalf net achter de rug en is Mozes de berg Sinaï opgegaan om de verbondssluiting te hernieuwen. De...

De eerste lezing: zondag 31 mei 2020

Zondag 31 mei 2020 | Pinksteren Lezingen: Hand. 2,1-11; Ps. 104,1.24.29-31.34; 1 Kor. 12,3b-7.12-13; Joh. 20,19-23 Door: Cor Sinnema De antwoordpsalm is samengesteld uit enkele verzen van Psalm 104, een lied van blijdschap, waarin God in zijn schepping wordt bezongen. Het lied lijkt beïnvloed door de oud-Egyptische zonnehymne op...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.