Achtergrond

Gesprek emeritus-paus en rabbijn Arie Folger

De afgelopen maanden is er het nodige te doen geweest rond het artikel van emeritus-paus Benedictus XVI in Communio. Een van de pijnpunten was Benedictus’ stelling dat er binnen de kerk nooit sprake is geweest van vervangingstheologie. Daarop reageerde opperrabbijn van Wenen, Arie Folger, met een artikel in de...

23-25 oktober: Studieconferentie ‘Om te beginnen is er het Woord’

Van 23-25 oktober wordt in Abdij Koningshoeven ‘Om te beginnen is er het Woord’ (ofwel: “met Johannes meelezen”) georganiseerd: een driedaagse studieconferentie over joods lezen van het evangelie van Johannes. De conferentie is een initiatief van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Begeleider Jan Engelen leest het evangelie...

Reflecties op een conflict bij de viering van 70 jaar Israël | deel 2: Diaspora

Afgelopen maandag zijn we op deze website begonnen met de serie ’Reflecties bij een conflict: 70 jaar Israël’. Met deze serie haakt docent Eric Ottenheijm aan bij de ervaringen uit zijn colleges voor de Universiteit Utrecht. De viering van 70 jaar Israël in mei van dit jaar biedt een...

Reflecties op een conflict bij de viering van 70 jaar Israël | deel 1: Taal

Sinds drie jaren geeft Eric Ottenheijm, docent Jodendom en vroegchristelijke literatuur aan de Universiteit Utrecht, met Arabist Joas Wagemaker een college over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Omdat het in wezen geen religieus conflict betreft (maar daarover later meer) gebruiken zij in dit college de spiegel van de literatuur. Via poëzie...

De staat Israël zeventig jaar

Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion de onafhankelijke staat Israël uit. In mei van dit jaar wordt het 70-jarig bestaan gevierd. De staat Israël heeft voor Joden een bijzondere betekenis. Voor veel Joden is de staat een toevluchtsoord waar zij kunnen wonen als zij in hun bestaan...

De Holocaustwet vergroot het antisemitisme in Polen

door Ton Crijnen Op 1 maart jongstleden is de omstreden Poolse Holocaustwet in werking getreden. De wet maakt het mogelijk om mensen die beweren dat er Polen zijn geweest die zich tijdens de oorlog schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden van Joden, voor maximaal drie jaar op te sluiten....

Hoe vanzelfsprekend is zorg voor de armen?

Wat hebben joden en christenen met elkaar gemeen?  Over die vraag lopen de meningen sterk uiteen. Sinds het midden van de vorige eeuw – de periode na de Tweede Wereldoorlog – hebben veel christenen meer oog hebben gekregen voor hun verbondenheid met de religieuze tradities van het Jodendom. Sommigen...

Leraren in voortgezet onderwijs: ‘Antisemitisme op school is meer woord dan daad’

De van oorsprong Surinaamse Nancy Heilbron (kort geschoren hoofd, vrolijke kleding, moderne make-up) heeft bepaald geen moeite om de leerlingen van klas C2C van het Haarlems College bij de les te houden. Ook de allochtone niet. Die maken zo’n 40 procent van de 912 leerlingen uit op deze vmbo-school...

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.