Achtergrond

De eerste lezing: zondag 3 juli 2022

Zondag 3 juli 2022 | 14e zondag jaar C Lezingen: Jes. 66,10-14c; Ps. 66; Gal. 6,14-18; Luc. 10,1-12.17-20 Door: Miranda Vroon-van Vugt Jesaja troost. Aan het eind van het boek wordt Israël voorspoed voorzegd. Het boek Jesaja sluit af met vrede en met gerechtigheid. Gerechtigheid, want na deze perikoop...

Met een Pakistaanse dominee op weg naar inwijding Torarol in Zeeland

Afgelopen zondag zat ik al vroeg in de trein naar Middelburg. De reis van huis tot sjoel zou vier uur duren. In Leiden kwam er een meneer tegenover me zitten met een ketting om zijn nek met een kruis van een centimeter of acht lang. Hij vroeg me in...

De eerste lezing: zondag 26 juni 2022

Zondag 26 juni 2022 | 13e zondag door het jaar C Lezingen: 1 Kon. 19,16b.19-21; Ps. 16; Gal. 5,1.13-18; Luc. 9,51-62 Door: Cor Sinnema Als de profeet Elia opdracht krijgt om Elisa te zalven tot zijn opvolger, werpt hij hem ook zijn mantel toe. Dat is meer dan een...

De eerste lezing: zondag 19 juni 2022

Zondag 19 juni, Sacramentsdag jaar C Lezingen: Gen. 14,18-20; Ps. 110; 1 Kor. 11,23-26; Luc. 9,11b-17 Door: Tineke de Lange In de eerste lezing van vandaag wordt Abram onthaald door Melchisedek, de koning van het plaatsje Salem – een knipoog naar Jeru-salem. Daar is alle reden toe, want Abraham...

De eerste lezing: zondag 12 juni 2022

Zondag 12 juni 2022 | H. Drie-eenheid Lezingen: Spr. 8,22-31; Ps. 8; Rom. 5,1-5; Joh. 16,12-15 Door: Tineke de Lange Het boek Spreuken behoort tot de zogeheten wijsheidsliteratuur. In de Bijbel zijn wijsheid en kennis gebaseerd op ontzag voor de Heer en het volgen van zijn onderwijzing: ’Het ontzag...

De christelijk-joodse dialoog sinds Seelisberg (1947)

Wij herdenken dit jaar de 75ste verjaardag van de Conferentie van Seelisberg, en afgelopen jaar het 70-jarige bestaan van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ), voorheen de Katholieke Raad voor Israël (KRI). Beiden leggen de basis voor Joods-Christelijke betrekkingen. Om stil te staan bij dit moment zijn er...

De eerste lezing: zondag 5 juni 2022

Zondag 5 juni 2022 | Pinksteren Lezingen: Hand. 2,1-11; Ps. 104; 1 Kor. 12,3b-7.12-13; Joh. 20,19-23 Door: Gerard Rouwhorst Volgens de auteur van het boek Handelingen heeft de nederdaling van de heilige Geest op de ‘vijftigste dag’ (Grieks: pentekostè) plaats gevonden. Daarmee kan alleen de vijftigste dag na het...

De eerste lezing: 26 mei 2022 | Hemelvaart

Donderdag 26 mei 2022 | Hemelvaart (jaar C) Lezingen: Hand. 1,1-11; Ps. 47; Ef. 1,17-23 of Hebr. 9,24-28; 10,19-23; Luc. 24,46-53 Door: Joke Brinkhof Het evangelie van Lucas eindigt met het afscheid van Jezus van zijn leerlingen en de opdracht om zijn boodschap verder te vertellen. In het vervolg...

De eerste lezing: zondag 29 mei 2022

Zondag 29 mei | 7e zondag van Pasen jaar C Lezingen: Hand. 7,55-60; Ps. 97; Openb. 22,12-14.16-17.20; Joh. 17,20-26 Door: Joke Brinkhof Stefanus staat bekend als de eerste christelijke martelaar. Hij is de eerstgenoemde van de zeven aangestelde diakens (Hand. 6,5) en hij verricht, net als de apostelen, én...

De eerste lezing: zondag 22 mei 2022

22 mei 2022 | 6e zondag van Pasen Lezingen: Hand. 15,1-2.22-29; Ps. 67; Openb. 21,10-14.22-23; Joh. 14,23-29 Door: Tineke de Lange Handelingen 15 vertelt over de bijeenkomst van de leerlingen van Jezus die in de traditie bekend is als het ‘Concilie van Jeruzalem’ of het ‘Apostelconcilie’. Hier komt de...

De eerste lezing: zondag 15 mei 2022 

15 mei 2022 | 5e zondag van Pasen jaar C Lezingen: Hand. 14,21b-27; Ps. 145; Openb. 21,1-5a; Joh. 13,31-33a.34-35 Door: Tineke de Lange De tussenzang van vandaag is uit Psalm 145. De psalm laat de twee kanten van God de Heer  zien die door heel de Bijbel heen samen...

De eerste lezing: zondag 8 mei 2022

8 mei 2022 | 4e zondag van Pasen jaar C Lezingen: Hand. 13,14.43b-52;   Ps. 100; Openb. 7,9.14b-17; Joh. 10,27-30 Door: Tineke de Lange In de periode tussen Pasen en Pinksteren wordt er niet gelezen uit het zogeheten Oude Testament. Toch is het voortdurend aanwezig in de teksten uit het...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.