Achtergrond

De eerste lezing: zondag 25 februari 2024

Zondag 25 februari 2024 | 2e zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps. 116(115); Rom. 8,31b-34; Marc. 9,2-10 Door: Tineke de Lange Genesis 22,1-19 is een onthutsend verhaal. Nadat Abraham en Sara eindelijk hun beloofde zoon gekregen hebben, vraagt God aan Abraham deze zoon te offeren. Wij als...

De eerste lezing: zondag 18 februari 2024

Zondag 18 februari 2024 | 2e zondag veertigdagentijd jaar B Lezingen: Gen. 9,8-15; Ps. 25(24); 1 Petr. 3,18-22; Marc. 1,12-15 Door: Tineke de Lange In Genesis 9 klinkt voor de tweede keer in de Bijbel het woord ‘verbond’. In Genesis 6,18, voor de zondvloed, had God Noach beloofd een...

De eerste lezing: zondag 11 februari 2024

11 februari 2024 | 6e zondag door het jaar B Lezingen: Lev. 13,1-2.45-46; Ps. 32,1-2.5-11; 1 Kor. 10,31-11,1; Marc. 1,40-45. Door: Gerard Rouwhorst De eerste lezing bestaat uit enkele korte fragmenten uit een heel lang hoofdstuk uit Leviticus. Het gaat daarin om de vraag hoe je moet omgaan met...

De eerste lezing: zondag 4 februari 2024

Zondag 4 februari 2024 | 5e zondag door het jaar B Lezingen: Job 7,1-4.6-7; Ps. 147(146); 1 Kor. 9,16-19.22-23;   Marc. 1,29-39 Door: Tineke de Lange Het boek Job gaat over een rechtvaardig man wiens vertrouwen op God zwaar op de proef gesteld wordt. Job verliest zijn kinderen, zijn bezit...

De eerste lezing: zondag 28 januari 2024

Zondag 28 januari 2024, 4e zondag door het jaar B Lezingen: Deut. 18,15-20; Ps. 95; 1 Kor. 7,32-35; Marc. 1,21-28 Door: Tineke de Lange De eerste lezing van vandaag gaat over het ambt van profeet en over de vraag wat de kenmerken zijn van een betrouwbare profeet. In de...

De eerste lezing: zondag 21 januari 2024

21 januari | 3e zondag door het jaar B | Zondag van het Woord van God Lezingen: Jona 3,1-5.10; Ps. 25(24); 1 Kor. 7,29-31; Marc. 1,14-20 Door: Tineke de Lange Wat is ‘geloven’? Jona, atypische profeet en zelfverklaarde gelovige in de God van Israël, heeft er moeite mee.

De eerste lezing: zondag 14 januari 2024

Zondag 14 januari 2024 | 2e zondag door het jaar B Lezingen: 1 Sam. 3,3b-10.19; Ps. 40(39); 1 Kor. 6,13c-15a.17-20; Joh. 1,35-42 Door: Miranda Vroon-van Vugt en Tineke de Lange De eerste lezing van het leesrooster van vandaag speelt zich af in het heiligdom van Silo. Samuël is daar...

De eerste lezing: zondag 7 januari 2024

Zondag 7 januari 2024 | Openbaring van de Heer Lezingen: Jes. 60,1-6; Ps. 72(71); Ef. 3,2-3a.5-6; Mat. 2,1-12 Door: Theo Willemssen Zowel de eerste lezing van de Nachtmis van Kerstmis als die van dit Hoogfeest begint met het beeld van het licht dat opgaat over het land en de...

De eerste lezing: zondag 31 december 2023

Zondag 31 december 2023, Feest van de Heilige Familie jaar B Lezingen: Sir. 3,2-6.12-14; Ps. 128; Kol. 3,12-21; Luc. 2,22-40 Door: Tineke de Lange De eerste lezing van vandaag komt uit het boek Jezus Sirach. Dat maakt geen onderdeel uit van de Hebreeuwse bijbel en valt dus onder de...

De eerste lezing: maandag 25 december 2023 | Eerste Kerstdag

Maandag 25 december 2023 | Eerste Kerstdag Lezingen: Jes. 52,7-10; Psalm 97; Hebr. 1,1-6; Joh. 1, 1-8 Door: Gerard Rouwhorst De nieuwtestamentische lezingen van deze Eerste Kerstdag kunnen gemakkelijk uitnodigen tot hoog-theologische beschouwingen over de geboorte van Jezus als de Zoon van God, afstraling van Gods heerlijkheid en evenbeeld...

De eerste lezing: Kerstnacht 24 december 2023

Kerstnacht 24 december 2023 Lezingen: Jes. 9,1-3.5-6; Ps. 96(95); Tit. 2,11-14; Luc. 2,1-14 Door: Tineke de Lange Een tekst over oorlog in de kerstnacht! In Jesaja 7-10 wordt Juda militair bedreigd en blijkt de koning onmachtig om de crisis het hoofd te bieden.

De eerste lezing: zondag 17 december 2023

Zondag 17 december 2023 | 3e zondag van de advent jaar B Lezingen: Jes. 61,1-2a.10-11; Luc. 1; 1 Tes. 5,16-24; Joh. 1,6-8.19-28 Door: Tineke de Lange De lezingen uit Jesaja en het Johannesevangelie gaan over de door God gezondene. Jesaja 61 speelt in een moeilijke tijd. De Babylonische ballingschap...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.