geplaatst op 11 februari 2019

Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd

Woensdag 6 februari jongstleden vierden de Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden. Mgr. drs. Herman W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom opende de feestelijke bijeenkomst die plaatsvond in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De organisatie was mede in handen van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). (meer…)

Lees verder

geplaatst op 18 februari 2019

Op zoek naar de joodse wortels van de christelijke liturgie

In het verleden konden christenen nauwelijks waardering opbrengen voor de liturgische tradities van de joden. In het beste geval beschouwden ze deze als gedateerde relicten uit een ver verleden. Het is dus niet verwonderlijk dat men weinig oog had voor wat de christelijke liturgische tradities met de joodse gemeenschappelijk zouden kunnen hebben.

Door: Gerard Rouwhorst

Liturgiehistorici stonden over het algemeen niet of nauwelijks open voor de mogelijkheid dat centrale christelijke sacramenten en rituelen hun wortels zouden kunnen hebben in joodse tradities. Degenen die dat toch deden waren betrekkelijke eenlingen. Zo was er in de zeventiende eeuw in Franeker een predikant, Kempe (Campegius) Vitringa, die een boek van elfhonderd bladzijden in het Latijn schreef waarin hij de stelling verdedigde dat de vroegchristelijke liturgie terugging op de synagoge. Hij deed dat met de bedoeling zijn lezers ervan te overtuigen dat de vroegchristelijke liturgie even eenvoudig…

Lees verder

Wat doet de KRJ?
geplaatst op 13 februari 2019

Recensie van ‘Luisteren bij maanlicht’

Eerder dit jaar verscheen bij uitgeverij Van Warven Luisteren bij maanlicht. Een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge van Bart Gijsbertsen. Cor Sinnema las het boek en schreef onderstaande recensie.

Door: Cor Sinnema

De liturgie van de kerk volgt de zonnekalender en loopt daarmee uit de maat met de maankalender die aan de basis ligt van het jodendom. Of is het toch andersom? In dit nieuwe meditatieboek doet predikant Bart Gijsbertsen verslag van zijn worsteling om van de feesten in het kerkelijk jaar te wijzen naar de joodse wortels. Daarop duidt het woord ‘maanlicht’ in de titel. (meer…)

Lees verder

geplaatst op 19 november 2018

Piet van Midden over de Joodse Bijbel

Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws aan Tilburg University, predikant voor de PKN en voorzitter van het Overlegorgaan voor Joden en Christenen (OJEC). Hij is al zijn leven lang gefascineerd door de Joodse Bijbel (of het Oude Testament).

Waarom is die Bijbel ook voor mensen van deze tijd nog relevant? En hoe kan kennis van de Joodse wortels het geloof van een christen verrijken?

Kijk hieronder naar het gesprek met een bevlogen Bijbelwetenschapper.

Lees verder

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.