Agenda

22 november:
Elke maand zorgen de honderden brandende kaarsen en de prachtige akoestiek voor unieke concertavonden in de Portugese Synagoge. Sigrid Hagn en Janina Ibel spelen met hun programma Ariela muziek van joodse vrouwelijke componisten uit de negentiende en twintigste eeuw. Op 22 november van 19.30 – 20.30 uur. Let op! Er is in de synagoge geen verwarming; kleed u warm aan.

30 november:
De 75ste sterfdag van Etty Hillesum wordt vrijdag 30 november in het oude stadhuis van Middelburg herdacht met de lezing ‘Amor Fati’ door prof. dr. Paul van Tongeren en de presentatie van het boek Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. Aanmelden voor 25 november op secretariaat@ehoc.nl.

2 december:
Op zondag 2 december wordt op diverse plaatsen Chanoeka gevierd. Chabad organiseert in Utrecht opnieuw een openbare viering van Chanoeka, het Joodse feest van het licht. De samenkomst vindt plaats om 17.00 uur op de Mariaplaats, tegenover het Conservatorium.

2 december: 
Lenny Kuhr
– ambassadeur van Givat Haviva – geeft zondag 2 december een benefietconcert, getiteld ‘Het lied gaat door’. De opbrengst van deze middag is bestemd voor het programma ‘Kinderen leren Kinderen’ (Children teaching Children), een succesvol tweejarig onderwijsproject op Joodse en Arabische scholen voor jongeren van dertien en veertien jaar.

5 december:
Het Chanoeka Concert 2018 zal worden gehouden op woensdag 5 december 2018 in de grote zaal van het Concertgebouw. Voor het concert zullen vanaf juli 2018 kaarten in de verkoop komen.

4-11 december:
Van 4 t/m 11 december is in het Atrium Den Haag de ‘Menora’ (negenarmige kandelaar) te bekijken, gedurende de internationale Chanoeka Viering.

8 december:
Op zaterdag 8 december organiseert de Pinkstergemeente Doetinchem een Chanoeka feest in Ontmoetingscentrum Plexat – dr. Hubernoodtstraat 74a Doetinchem. Vanaf 19:00 uur inloop koffie/thee met iets lekkers.

9 december:
Op 9 december om 16.00 wordt de 7e dag van Chanoeka gevierd in de sjoel van Winterswijk. Er worden die dag  zeven kaarsen ontstoken aan op de grote menora in de sjoel. Samen met het Jiddische koor Hejmisj Zain uit Amsterdam.

17 januari:
Op 17 januari of in het weekend wordt op veel plaatsen de Dag van het Jodendom georganiseerd. Zie hiervoor www.dagvanhetjodendom.nl.

29 januari:
Op 29 januari organiseert het OJEC een Studiedag over de geboden, Utrecht, van 10.00-15.00 uur.
Zie https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/documenten/532-studiedag-ojec-over-de-geboden.

16 maart:
Op 16 maart 2019 organiseert het PKN-Kerk-en-Israël-netwerk de jaarlijkse netwerkdag.
___

1-4 februari 2019
Bezoek aan Krakow/Auschwitz

Ben jij student aan een Nederlandse universiteit of hogeschool? Dan kun je meedoen aan het volgende Remembrance visit. Dit zal plaatsvinden van 1 t/m 4 februari 2019. Meer informatie is beschikbaar bij Günther Sturms (g.sturms@motiv.tudelft.nl). Of lees dit artikel even.

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.