Bijbel

De Bijbel is misschien wel het belangrijkste dwarsverband tussen het Jodendom en het christendom. Wat christenen het Oude Testament noemen, heet binnen het Jodendom de Tenach. Joodse rabbijnen en Bijbelgeleerden zijn al eeuwenlang in gesprek over de betekenis en de uitleg van de Tenach, hetgeen onder meer in de Talmoed is vastgelegd. Voor christenen kan dat een belangrijke inspiratiebron zijn om het Oude Testament beter te begrijpen. Maar ook het Nieuwe Testament is nauw verbonden met het Oude Testament. Allereerst omdat de Tenach voor Jezus de leidraad bepaalde van zijn verkondiging. Maar ook de Evangelieschrijvers en de schrijvers van de apostolische brieven verwijzen voortdurend impliciet en expliciet naar het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is niet los verkrijgbaar.

Geloven gaat niet alleen over bepaalde overtuigingen of het vieren van de liturgie. De Joodse traditie inspireert ons ook om als gelovige een leerling te zijn.

In het Jodendom is voortdurend leren heel belangrijk. Dit ‘lernen’ is veel meer dan feiten uit je hoofd kennen of ingewikkelde sommen kunnen oplossen. Het gaat om een levenshouding waarin je jezelf als een leerling beschouwt die aansluit bij een eeuwenoude traditie van wijsheid en inzicht, daarbij de vragen van deze tijd stelt en het gesprek met anderen aangaat. ‘Lernen’ neemt geen genoegen met ‘dat vind ik nu eenmaal’ en begint met het besef dat wij een leven lang leerling zullen moeten willen zijn.

Al van jongs af aan krijgen kinderen onderwijs in het Hebreeuws, de Tenach (of in het christendom het Oude Testament) en de uitleg van de Bijbel. Kinderen die niet op een Joodse school gaan kunnen daarvoor terecht op de Joodse les die die door de Joodse gemeenten georganiseerd worden. Sommige orthodoxe jongeren bezoeken de Jesjiva of Talmoedschool, de Joodse leerschool waarin zij zich verder toeleggen op de studie van de Bijbel en de Joodse traditie van voortdurende dialoog en discussie over de interpretatie van Bijbelteksten. In progressief-Joodse gemeenten is ‘leren’ ook onderdeel van de jongerenactiviteiten. Ook op volwassen leeftijd staat het blijven leren in hoog aanzien. In Nederland geeft Crescas bijvoorbeeld cursussen aan Joden van alle stromingen.

In de ontmoeting tussen Jodendom en christendom speelt leren dan ook een essentiële rol. Het is een grondhouding waarin leren luisteren centraal staat. Iedere christen die zijn of haar wortels wil (leren) kennen, is op de eerste plaats een leerling. Zoals Jezus in het Nieuwe Testament zijn volgelingen ook allereerst als leerling aanspreekt en onderricht geeft. Maar ook latere Joodse bronnen kunnen ons veel inzicht bieden in het beter verstaan van de Bijbel en ons eigen geloof.

In de ontmoeting van christenen met het levende Jodendom hebben leerhuizen daarom altijd een belangrijke plaats gehad. In Nederland heeft rabbijn Yehuda Askhenazy daarbij een bijzondere rol gespeeld. Talloze christenen maakten door hem kennis met Joodse bronnen, zoals de Talmoedd en de Misjna. De stichting Pardes beheert de rijke boekencollectie van rabbijn Ashkenazy en zet zijn werk voort om de Joodse traditie voor Joden, christenen en andere belangstellenden te ontsluiten. Andere leerhuizen zijn onder meer:

Ook voor de Katholieke Raad voor het Jodendom is ‘leren’ onmisbaar in de relatie met het levende Jodendom. Naast eigen publicaties en artikelen in ons huisblad Kroniek beschouwen wij ook de dialoog met de Joodse gemeenschap zelf allereerst als een lerende ontmoeting. Het inspireert ons bovendien om ‘leren’ als een essentieel onderdeel van ons persoonlijke geloofsleven als katholiek te zien.

Verder lezen:

Bijbel lezen met Lev:

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.