Publicaties

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) heeft de afgelopen jaren diverse lezingen georganiseerd en publicaties uitgebracht.

De kardinaal Willebrandslezingen
De Katholieke Raad voor het Jodendom heeft de naam van kardinaal Willebrands aan de publiekslezing verbonden omdat hij oud-voorzitter was van de Pauselijke Commissie voor de Religieuze Relaties met de Joden en nauw betrokken was bij de totstandkoming van Nostra aetate, het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de relatie met andere godsdiensten. De eerste Willebrandslezing werd gehouden in 2006. De tekst van de Willebrandslezing 2008 vindt u hier.

Analyse Goede Vrijdaggebed
In 2008 publiceerde de Heilige Stoel de herziene tekst van het Goede Vrijdaggebed in het Missaal van 1962. In plaats van voor de ‘bekering van de joden’ (Pro conversione Iudaeorum) wordt in de vorig jaar vrijgegeven buitengewone vorm van de Latijnse ritus vanaf nu gebeden ‘voor de Joden’ (Oremus et pro Iudaeis).

De tekst heeft niettemin aanleiding gegeven tot teleurstelling, vooral van de zijde van Joodse groeperingen. De KRJ heeft de nieuwe tekst vergeleken met andere versies en gepoogd te komen tot een genuanceerde afweging in haar analyse. Klik hier om dit document te lezen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.