Nieuws

Loofhuttenfeest terug in Amsterdam

Eeuwenlang stond de Amsterdamse binnenstad tijdens het Joodse Loofhuttenfeest vol met loofhutjes waarin mensen feestvierden, maar sinds de Tweede Wereldoorlog verplaatste het feest zich naar de privésfeer. Dankzij een samenwerking van de UvA, het Joods Cultureel Kwartier en de gemeente Amsterdam keert het feest dit jaar terug in het...

Br. Hans-Peter Bartels ofm nieuwe voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft ingestemd met de voordracht van broeder Hans-Peter Bartels ofm als de nieuwe voorzitter voor de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). De Raad heeft daarmee een opvolger voor dr. Gerard Rouwhorst, die per 1 januari dit jaar terugtrad na ruim 12 jaar voorzitter van de...

18 november: Themadag stichting Edith Stein

Stichting Dr. Edith Stein Echt houdt dit jaar de themadag op zaterdag 18 november in zorgcentrum De Egthe in Echt. Tussen 14.00 en 14.30 uur worden de gasten ontvangen, waarna het bestuur van de stichting een welkomstwoord en inleiding houdt. Aansluitend houdt Herman van Rens een lezing over het...

‘Geloven in Gouda’ in Museum Gouda

Museum Gouda belicht vanaf 20 september de belangrijke rol die religie inneemt in de stad. In de nieuwe vaste presentatie Geloven in Gouda maakt de bezoeker via historische objecten en persoonlijke interviews kennis met vier lokale geloofsgemeenschappen: de Joodse gemeenschap, de remonstranten, de gereformeerde gemeente en de moslimgemeenschap.

Hebreeuwse Psalmenzangavond

Op 30 september a.s. wordt er een landelijke Hebreeuwse Psalmenzangavond georganiseerd, aan de vooravond van Israëlzondag. Met chazan Gilad Nezer, het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. dr. Hanna Rijken, prof. dr. Dineke Houtman en dr. Lieve Teugels.

Studentenbezoek aan Auschwitz: 2-5 februari 2024

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) organiseert elk jaar in samenwerking met studentenpastores een study visit naar Auschwitz. In 2024 zal deze reis van 2-5 februari plaatsvinden. Herdenken en vooruitkijken staan hierbij centraal. Studenten van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn van harte welkom om deel te nemen.

11 oktober: Kardinaal Willebrandslezing door Didier Pollefeyt

De Kardinaal Willebrandslezing 2023 zal op 11 oktober a.s. worden uitgesproken door prof. dr. Didier Pollefeyt (Katholieke Universiteit Leuven). Thema van het programma is de Holocaust educatie.

Rondleiding Joods Tilburg

Studium Generale (SG) van Tilburg University organiseert op woensdagmiddag 1 november a.s. in Tilburg een rondleiding door Joods Tilburg. Tijdens deze wandeling van ongeveer een uur, onder leiding van prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, ontdek je dat er meer te zien is van de Joodse geschiedenis in de overwegend katholieke stad...

Kloosterordes in Rome vingen duizenden Joodse onderduikers op

In Rome is een verloren gewaand document opgedoken, dat aantoont dat katholieke ordes in de Italiaanse hoofdstad op grote schaal onderduikers hebben geherbergd. Dat maakten het Pauselijk Bijbels Instituut (het ‘Biblicum’), de Joodse Gemeenschap van Rome en Yad Vashem, het Holocaustherdenkingscentrum in Jeruzalem, vandaag bekend.

6 september 2023: Stadswandeling door joods Amsterdam

Marcel Poorthuis, een groot kenner van het Jo­den­dom, nodigt u uit: een (stads)wan­de­ling door joods Am­ster­dam met aan­dacht voor de reli­gi­euze en sociale situatie van het Jo­den­dom in Am­ster­dam van vóór de oorlog. Let op: Gelieve goed ter been zijn.

Leo Mock overleden

Gistermiddag is Leo Mock overleden. Een grote schok voor de hele Joodse gemeenschap en voor ongetwijfeld heel veel mensen daarbuiten, ook in kerken. Het bestuur van de KRJ wenst zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte.

Franciscaan Gerard Ris overleden

Op 27 augustus is in Nijmegen franciscaan Gerard Ris op 93-jarige leeftijd overleden. Ris werd geboren op 19 april 1930 in Amsterdam. Hij was de tweede zoon in een gezin van zes kinderen. Toen hij tien jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Bepaalde ervaringen daarvan hebben een sterke...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.