Nieuws

Win een exemplaar van ‘Met de paplepel’

Bij uitgeverij Walburg Pers is eind oktober het boek Met de paplepel – Beeldvorming over joden in Nederlandstalige jeugdverhalen, 1782-heden van Ewoud Sanders verschenen. Wilt u kans maken op een gratis exemplaar? Stuur de redactie van de website van de KRJ dan uiterlijk 1 februari a.s. een mail via info@katholiekeraadjodendom.nl...

Studentenbezoek aan Auschwitz: 10-13 februari 2023

De Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) organiseert elk jaar in samenwerking met studentenpastores een study visit naar Auschwitz. In 2023 zal deze reis van 10-13 februari plaatsvinden. Herdenken en vooruitkijken staan hierbij centraal. Studenten van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn van harte welkom om deel te nemen.

Zondagmiddag 22 januari: Presentatie KRJ-dialoogfilm Tilburg

De ‘Dag van het Jodendom’ wordt in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch gehouden op zondag 22 januari. Hiervoor werd in Tilburg een korte film opgenomen van een bezoek dat bisschop Gerard de Korte bracht aan de synagoge aan de Willem II-straat.

“Als de anderen vooral in contact treden met de moslims, doe ik dat wel met de Joden!”

Vandaag, zondag 15 januari, is de Dag van het Jodendom in de Katholieke Kerk. Op veel plekken in de bisdommen wordt er aandacht aan besteed (in het bisdom ’s-Hertogenbosch ditmaal door omstandigheden een week later). Doel van de dag is de kennis over en de contacten met het Jodendom te...

22 januari: Studiedag over ‘Sterke vrouwen in de Bijbel’

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, jaarlijks in januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is het thema: ‘Sterke’ vrouwen.

17 januari: Bijeenkomst Dag van het Jodendom in Leiden over sterke vrouwen

“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist ontzettend veel als je als christen niets weet van het Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom en organiseert op de Dag van...

Panelgesprek over boek ‘Waar gaat het over als het over Joden gaat?’

Ter gelegenheid van het nieuwe boek van David Wertheim opent het Joods Museum 19 januari a.s. ’s avonds (19.00-21.00 uur) zijn deuren. Tijdens deze avond zal David Wertheim aan tafel zitten met drie speciale gasten: Emile Schrijver, Frits Barend en Paul Cliteur.

8 januari: Interreligieuze nieuwjaarsviering in Zwolle

De traditionele interreligieuze nieuwjaarsviering in Zwolle vindt plaats op zondag 8 januari. Joden, christenen en moslims uit Zwolle vieren dan samen de vrede. De Zwolse werkgroep SLAG (Samen Leven Anders Geloven) is de motor achter de interreligieuze viering.

Jiddisj terug in Mokum – Groei en nieuwe koers Joodse studies UvA

Vanaf februari 2023 wordt aan de Universiteit van Amsterdam weer onderwijs gegeven in het Jiddisj. Hiermee is de UvA de enige Nederlandse universiteit waar deze taal, die een belangrijke sleutel is tot de alledaagse Joodse geschiedenis, wordt gedoceerd.

Paus roept joden en christenen op dialoog voort te zetten

Paus Franciscus heeft tijdens een recente ontmoeting met leden van de Amitié Judéo-Chrétienne de France erop aangedrongen de joods-christelijke dialoog, ondanks de last van een pijnlijke geschiedenis, de wederzijdse vooroordelen en andere moeilijkheden daadwerkelijk voort te zetten.

Conferentie ‘Mens en aarde, mij een zorg?!’

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant / Limburg en de Réunion Wallonne organiseert in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, op 7 en 8 maart 2023 de jaarlijkse conferentie in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (België) met ditmaal als thema: ‘Mens en aarde,...

Paus roept joden en christenen op tot samenwerking voor de vrede

Paus Franciscus heeft een delegatie van het Joodse Wereldcongres o.l.v.Ronald S. Lauder opgeroepen tot een gemeenschappelijke inzet voor vrede. “Onze geloofsgemeenschappen delen het mandaat om samen te werken aan een broederlijkere wereld, om vormen van ongelijkheid te bestrijden en meer rechtvaardigheid te bepleiten, zodat vrede geen buitenaardse belofte blijft,...

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.