Nieuws

Onze tv-tips voor 10-16 september

De komende dagen worden er op de televisie weer programma’s uitgezonden die de moeite van het kijken zeker waard zullen zijn. MAX maakt mogelijk: Joodse Holocaustoverlevenden Oekraïne (Maandag 10 september, NPO 2, 14.20-14.35 uur)

Vanaf 11 oktober: Cursus ‘Op weg met Abraham naar Mozes – Van geschenk tot gebod’

In Genesis, hoofdstukken 12, 13, 15, 17 en 22, doet God Abraham en zijn nakomelingen een groot aantal beloften: ze zullen een eigen land krijgen, ze zullen roem en macht vergaren, ze zullen zich eindeloos vermenigvuldigen, enzovoorts. Dit heet het ‘Abrahamitische Verbond’ (de ‘Brit’ in het Hebreeuws). De verlangde...

Vernieuwde website Dagvanhetjodendom.nl

De website voor de Dag van het Jodendom is vernieuwd. Met de vernieuwde website beogen de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Katholieke Raad voor het Jodendom nieuws en achtergrondinformatie over de dialoog tussen joden en christenen beter zichtbaar te maken. In de bisdommen De Dag van het Jodendom vindt ieder...

Shana tova

De Katholieke Raad voor het Jodendom wenst de joodse gemeenschap in Nederland een shana tova toe: ‘een goed en zoet nieuw jaar’.

Chantal Suissa-Runne verzorgt 20ste Samuel Hirschlezing

De Samuel Hirschlezing wordt sinds 1999 jaarlijks georganiseerd in de synagoge van Zwolle. De bedoeling van deze lezing is de plaats en de betekenis van het jodendom in en voor de moderne wereld nader te belichten voor een publiek van joodse en niet-joodse belangstellenden. De Samuel Hirschlezing is genoemd...

Tv-tip: Documentaire ‘We Are British Jews’

Op 4 en 5 september zendt de BBC de tweedelige documentaire ‘We Are British Jews’ uit. Daarin kijken acht Joodse Britten naar de uitdagingen die het leven in Engeland en het Joods-zijn met zich meebrengen. Uitzending: 4 en 5 september, BBC 2, 22:00-23:00 uur. Bron: BBC/Youtube

Krakow / Auschwitz visit 2019

We must not forget the Holocaust. We must remember those who lost their lives so it will not happen again. Join us on our remembrance visit to Auschwitz, 1-4 February, 2018. It is open to students from all Dutch universities and professional (hbo) institutions.

Onze tv-tips voor de komende dagen (2-7 september)

De komende dagen worden er op de televisie weer programma’s uitgezonden die de moeite van het kijken zeker waard zullen zijn. Op 2 september ontvangt Janine Abbring in het programma Zomergasten (NPO 2, 20.20) psychotherapeute Esther Perel. Haar ouders waren Poolse Joden uit de omgeving van Czestochowa. Ze overleefden beiden...

Tentoonstelling ‘Kunst om niet te vergeten’ verlengd tot 16 september

In het Nationaal Holocaust Museum i.o. in Amsterdam is de tentoonstelling ‘Kunst om niet te vergeten. Naoorlogs werk uit eigen collectie’ te zien. Hierin wordt werk vertoond van 27 joodse en niet-joodse kunstenaars waarin de Jodenvervolging een rol speelt. Deze tentoonstelling wordt verlengd tot 16 september.

Thema Dag van het Jodendom 2019: ‘Lernen’

De Dag van het Jodendom krijgt in 2019 het jaarthema ‘Lernen’. Het woord ‘lernen’ kennen we in het Nederlands als ‘leren’. In de Joodse betekenis is lernen een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen. In 2019 zullen er lezingen en...

Werken uit het Joods Museum Berlijn in het Bijbels Museum

In het Bijbels Museum in Amsterdam is vanaf vrijdag 6 juli de presentatie ‘Rebekka, dat ben ik’ te zien. De presentatie toont werken van Joodse kunstenaars als Max Liebermann, Lesser Ury en Pavel Feinstein. De kunstwerken zijn afkomstig uit de collectie van het Joods Museum Berlijn en bevatten eigentijdse,...

Presentatie rapport Antisemitisme en immigratie in Nederland en West-Europa

Op donderdag 17 mei worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar immigratie, antisemitisme en intolerantie in Nederland. Het betreft het Nederlandse onderdeel van een Europese studie, Antisemitism and Immigration in Western Europe Today: is there a connection? Findings and recommendations from a five-nation study. U bent van harte uitgenodigd om...

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.