Achtergrond

De eerste lezing: zondag 15 december 2019

15 december 2019 | Derde zondag van de Advent – jaar A Lezingen: Jes 35:1-6a.10; Ps. 146(145); Jak. 5,7-10; Mat 11:2-11 Door: Gerard Rouwhorst De eerste lezing uit Jesaja is een toekomstvisioen, een visioen van verlossing die gaat komen. Niet helemaal duidelijk is of het is ontstaan in de...

De eerste lezing: Zondag 8 december | 2e zondag van de advent

Jes 11,1-10; Ps 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17; Rom 15, 4-9; Mat 3, 1-12. Door: Cor Sinnema Profetie en psalm zijn vanuit dezelfde Messiaanse verwachtingen geschreven. Jesaja voorziet het ontspruiten van een twijg aan de stronk van Isaï op wie de geest van de Heer zal rusten. Ook de...

De eerste lezing: zondag 1 december 2019

1e zondag van de advent Jes 2, 1-5; Ps 122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44 De antwoordpsalm verbindt deze eerste zondag van het nieuwe liturgische jaar A met de laatste zondag van het jaar C. Hij volgt op het ‘visioen van vrede’...

De eerste lezing: zondag 24 november 2019

Christus, koning van het heelal (2 Sam 5,1-3; Ps 122 (121) 1-2 3-4a 4b-5; Kol 1, 12-20; Lc 23, 35-43 Alle stammen van Israël gaan naar David in Hebron. Hier wordt hij door de oudsten gezalfd tot koning over Israël. “De Heer heeft u verzekerd: Gij zult mijn volk...

De eerste lezing: zondag 17 november

33e zondag (Mal 3, 19-20a; ps 98 (97) 5-6, 7-8, 9; 2 Tess 3, 7-12; Lc 21, 5-19). Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we twee verzen over het ‘einde der tijden’ uit de profeet Maleachi. Deze laatste van de zogenoemde twaalf kleine profeten noemt de...

De eerste lezing: zondag 10 november

32e zondag (2 Mak 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16) 1, 5-6, 8b en 15; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lc 20, 27-38 of 20, 27. 34- 38 Het tweede boek Makkabeeën is een samenvatting van de vijf boeken die een zekere Jason van Cyrene heeft geschreven over de...

De eerste lezing: zondag 3 november 2019

31e zondag (W 11, 23-12, 2; Ps 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lc 19, 1-10) Het boek ‘Wijsheid’ (van Salomo) staat alleen in katholieke Bijbelvertalingen (de Septuaginta). Daarom wordt het apocrief of deuterocanoniek genoemd.

De eerste lezing: zondag 27 oktober 2019

Dertigste zondag door jaar C – Sir. 35,12-14.16-18; Ps. 34(33); 2 Tim. 4,6-8.16-18; Luc. 18,9-14 Soms zou je medelijden met ze krijgen: de Farizeeën. Er mogen intussen bibliotheken vol geschreven zijn om het negatieve beeld van deze partners van Jezus in stevige discussies te nuanceren, bij gelovigen én seculieren...

De eerste lezing – 20 oktober 2019

Negentwintigste zondag door jaar C – Ex. 17,8-13; Psalm 126(125); 2 Tim. 3,14-4,2; Luc. 18,1-8 Volhouden. Dat zou het motto kunnen zijn van de lezingen uit Exodus en uit het Lucas-evangelie. In de eerste lezing is Israël amper uitgetrokken uit het slavenhuis van Egypte en heeft het net de...

Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2020

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de bezetting door de nazi’s. Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 stil te staan wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke...

De eerste lezing – 13 oktober 2019

28e zondag voor het jaar (2 K 5, 14-17; Ps 98 (97) 1, 2-3ab, 3cd-4; 2 Tim, 2, 8-13; Lc 17, 11-19). Niemand kan Naäman van zijn huidziekte genezen. Hij, bevelhebber in Syrië, zoekt op advies van zijn dienstmeisje, een gevangene uit Israël, hulp bij Elisa, de profeet uit...

De Schrift op zondag – tips voor de verkondiging (27e zondag Jaar C)

Vragen waar elke pastor iedere week weer voor staat: Wat doe ik in de verkonding met de Bijbelteksten van deze zondag? Waar gaan de teksten over? Hoe lees ik ze? Op welke thematiek leg ik het accent? Hoe vermijd ik de klassieke valkuil om het ‘Eerste’ of ‘Oude Testament’...

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.