Geplaatst op 19 december 2022

17 januari: Bijeenkomst Dag van het Jodendom in Leiden over sterke vrouwen

“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist ontzettend veel als je als christen niets weet van het Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom en organiseert op de Dag van het Jodendom 2023 een bijeenkomst in Leiden. Het thema van de Dag van het Jodendom is: sterke vrouwen.

Rabbijn Marianne van Praag geeft deze dag een inleiding. Chazaniet (voorzangster in de synagoge, die de dienst leidt) Tanja Verstelle zingt liederen zoals gezongen in de synagoge en licht deze toe. Willy Hoogendoorn zelf zal inhoudelijk spreken over het boek Ruth: “Ruth blijft na het overlijden van haar man bij haar schoonmoeder. Ze komt als vreemdelinge in een vijandig land. Ze is een exceptionele vrouw. Eentje die zegt: ik blijf bij je, jij bent oud, ik blijf voor je zorgen, jouw God is mijn God, waar jij gaat zal ik gaan, waar jij begraven wordt, word ik ook begraven. Dat is een hele dappere uitspraak van een jonge vrouw. Ze is een vrouw waar je een voorbeeld aan kunt nemen, een vrouw die zegt: wat goed is, dat doe ik en ook al zegt de hele wereld anders, ik doe het.”

“In de Synagoge wordt met Shavuoth (Joods Pinksterfeest) het boek Ruth gelezen, voorgezongen door de voorzanger of voorzangster. Dit gebeurt, omdat zij een belangrijke persoon is als vrouw van het verbond.” In dat kader wijst Willy op een parallel van het Joodse Shavuoth (Wekenfeest) en het christelijke Pinksterfeest, dat op dezelfde dag wordt gevierd. Het Joodse feest herdenkt dat het Joodse volk na de uittocht uit Egypte naar de berg Sinaï ging, waar God de Tien Geboden gaf.

Willy: “Toen de apostelen in Jeruzalem bij elkaar zaten voor wat bij ons het Pinksterfeest zou worden, was dat dus tijdens dit feest. De Joodse traditie zegt, onder andere in de Talmoed, dat één van de tekenen van het verbond is: vuur, vuur en vlammen, zo werden de geboden gegeven, geschreven met vuur op vuur. Wie de teksten op die dag intensief bestuderen, ervaren opnieuw die tekenen. Dat zien we terug in de Handelingen van de apostelen waar staat over de leerlingen: ‘er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette’” (Handelingen 2, 3).

Parochies in het bisdom zijn uitgenodigd om stil te staan bij de Dag van het Jodendom en vinden informatie op dagvanhetjodendom.nl. De parochie H. Thomas (Alphen aan den Rijn) organiseert bijvoorbeeld een bezoek aan het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. “Voordat we erheen gaan, zullen we eerst luisteren naar de betekenis van het tonen van de namen van hen die omgebracht zijn”, meldt de werkgroep volwassenencatechese, die het programma voorbereidde, in het parochieblad. “Ook zullen we kennismaken met de Stolpersteine die de laatste jaren in onze eigen omgeving geplaatst zijn: stenen met namen van slachtoffers die ooit in onze straten woonden.”

De Dag van het Jodendom werd vijftien jaar geleden (2008) door de Nederlandse bisschoppen ingesteld met als doel aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom.

  • De bijeenkomst in Leiden (11.30-15.15 uur) vindt plaats in De Regenboog, Watermolen 1. Voor meer informatie en opgeven: dagvhjodendom@kcregenboog.nl. De Regenboog is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, bussen 3 en 4 naar de Merenwijk stoppen voor de Regenboog, halte Valkenhorst.
  • Download de flyer

Bron: Bisdom Rotterdam


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.