Geplaatst op 6 oktober 2023

22 november: Studiedag over Heschel

Met deze studiedag over de Joodse godsdienstfilosoof A. J. Heschel wil Stichting PaRDeS ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan twee van haar leraren eren: Yehuda Aschkenasy en Eli Whitlau. De focus ligt op Heschels belangrijke boek: Tora min haSjamajim (Tora uit de hemel).

Heschel heeft een heel eigen kijk ontwikkeld op de wederkerige relaties tussen mens, God en wereld, in een dynamisch proces van scheppen, bevrijden en verlossen. In het bijzonder staan we stil bij de betrokkenheid en zorgzaamheid van God en de mensen voor welzijn en welvaart in de wereld en voor de bewoonbaarheid van de aarde.

Programma
Het ochtendprogramma is als volgt:

10.50 – 11.25 uur: Abraham Joshua Heschel en de ballingschap van God – door Marcus van Loopik
In dit verhaal zal de complexe vraag centraal staan, hoe we de idee van een almachtige en alwetende God kunnen verenigen met geloof in menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Antwoorden op deze vraagstelling zoeken we met Heschel niet in gedachtenconstructies van filosofen of dogmatici, maar in de op de praktijk van het leven gerichte ervaringswereld van de rabbijnen.

11.45 – 12.20 uur: Gebed en protest: Abraham J. Heschel en Martin Luther King – door Manuela Kalsky
Twee heel verschillende personen. De een wit en staande in de Joodse traditie, de ander zwart en staande in de christelijke traditie. Waardoor ontmoeten zij elkaar en trekken ze samen op in de strijd tegen racisme en antisemitisme? Wat verbindt hen? Hoe inspireren zij elkaar? En wat hebben beiden ons vandaag te zeggen?

Middagprogramma van deze studiedag:

Drie workshops
1. Tora min hasjamajiem opnieuw gelezen – door Douwe van der Sluis, Henk Scholder, Niek de Wilde
In verleden en heden wordt een debat gevoerd over de betekenis van Heschels grote werk Tora min hasjamajiem – Tora vanuit de hemel. In wetenschappelijke kringen is er veel kritiek op Heschels methodologie. Het huidige debat wordt echter onder zowel aanhangers als critici gevoerd op basis van aanzienlijke overeenstemming over de bijzondere betekenis van zijn benadering. We maken in deze workshop gebruik van het werk van Avraham Walfish. Dialogisch onderzoeken we wat dat betekent voor het lezen van Heschels uitleg van rabbijnse teksten.

2. Een heilige stem – door Esther van Eenennaam

Hoe openbaart God zich? In zijn boek Tora vanuit de hemel schetst Heschel twee perspectieven die met elkaar op spanning staan: dat van rabbi Jisjmaël en rabbi Akiva. We lernen samen rond kernteksten en trekken de vraag ook door naar het heden: kun je Gods stem horen via Skype of Zoom?

3. Profetisch bewustzijn en voortgaande openbaring – door Eric Koster

In Tora vanuit de hemel laat Heschel zien hoe de Joodse traditie zich al vanaf de tijd van de Tannaïem uiteengezet heeft met meerduidigheid in de Tora-uitleg. Iedere generatie zoekt naar antwoorden op eigen vragen, kiest eigen wegen, innoveert en voegt zo toe aan de traditie. Maar hoe valt dat innoveren te legitimeren? Is er sprake van voortgaande openbaring? Is de geest van de profetie niet uit Israël verdwenen? Wat zegt Heschel daarover? Na een korte inleiding lezen we met elkaar een aantal passages uit zijn werk en gaan daarover in gesprek.

Muziek: Gottfrid van Eck met Wilde Eend.

Praktische informatie:
Datum: 22 november 2023
Tijd: 10.30-17.30 uur
Locatie: De Thomas, Prinses Irenestraat 36 Amsterdam
Deelname: € 35,- Graag dit bedrag tevoren overmaken op NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. ‘Studiedag Heschel’
Aanmelden: via stichtingpardes@gmail.com

Bron: Stichting PaRDeS


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.