Geplaatst op 4 maart 2021

“Antisemitisme neemt onder invloed van de corona-pandemie alleen maar toe”

Volgens Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, heeft corona geleid tot een toename van het antisemitisme in de wereld. Op 21 januari van dit jaar benadrukte hij daarom de noodzaak om in wereldverband de verspreiding van Jodenhaat een halt toe te roepen. Guterres: “Er bestaat geen vaccin tegen antisemitisme”.

Door: Ton Crijnen

Omstreeks diezelfde tijd liet het Israëlisch ministerie voor diasporazaken weten dat men voor dit jaar een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten verwacht. Het constateert dat het coronavirus wordt misbruikt om allerlei samenzweringstheorieën te verspreiden. Daarin wordt beweerd dat de Joden de pandemie hebben veroorzaakt om er zelf financieel profijt van te trekken.

Eerder – op 13 december 2020 – had onze minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, in een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland, ook al geconstateerd dat corona en de daarbij optredende economische tegenspoed een voedingsbodem zijn voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap.

Grapperhaus: “Langzaam sluipt de Jodenhaat de maatschappij weer in. Langzaam dreigt het mainstream te worden. We horen het op straat, op school, op het werk. Het monster voelt zich op vele plekken thuis […] We zien het weer overmoedig worden. Er wordt een zondebok gezocht en ook gevonden. Soms besmuikt, maar steeds vaker in alle openheid. Soms verpakt als zionisme, soms onder de noemer van anti-globalisme. En dan is Soros ineens het gezicht van het kwaad. Niet vanwege zijn principes, maar vanwege zijn [Joodse] afkomst”.

Het jaar 2021 begon mondiaal al even negatief als het vorige. Zo werden op 6 januari, tijdens de bestorming van het Capitool in Washington, betogers gesignaleerd die uitgesproken antisemitische leuzen droegen en riepen. Een man had bijvoorbeeld op zijn shirt de code 6MWNE aangebracht, wat uitgeschreven betekent: ‘Zes miljoen was niet genoeg’. Een verwijzing naar het aantal Joden dat door de nazi’s werd vermoord.

Op 14 januari kalkte een man grote hakenkruizen op de deuren van een synagoge in Montreal. En drie dagen later werd in Londen bekendgemaakt dat 44% van alle Joden in Groot-Brittannië op straat geen keppeltje meer durft te dragen, uit angst anders gemolesteerd te worden. Een week daarna kwam uit Australië het bericht dat ook daar het aantal antisemitische incidenten aan het toenemen is. Hetzelfde geldt voor het openlijk ontkennen van de Holocaust. Zwitserland noteerde eveneens een stijging over het afgelopen jaar.

Begin februari meldde de Duitse politie dat tussen 1 januari 2020 en 31 januari 2021 ruim 2200 criminele acties met een antisemitische achtergrond waren geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2001, toen de politie dit soort anti-Joodse acties voor het eerst begon vast te leggen.

En dan was er nog een bericht uit Spanje. Daar werd de rapper Mr. Bond gearresteerd omdat hij antisemitische en neonazistische liederen op het internet had laten horen.

Denk niet dat het in Nederland beter is. Dat bewees een deel van de relschoppers dat eind januari in diverse steden vernielingen aanrichtte en winkels plunderde. Daarbij werd regelmatig “kankerjoden” geroepen. Ook uitlatingen van Jodenhaat binnen de jongerenafdeling van Forum voor Democratie vormen reden tot zorg. Dat geldt eveneens voor beschuldigingen, door voormalige partijgenoten geuit, aan het adres van partijleider Thierry Baudet dat ook hij zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitisme.

Niet voor niets is dit jaar een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aan de slag gegaan om de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap te versterken. Want, aldus Grapperhaus: “Met social media is het antisemitisme veel zichtbaarder en het bereik online groter dan we in tijden hebben gezien”.

De NCAB moet de minister adviseren over de strafrechtelijke aanpak van het antisemitisme en tevens de samenwerking versterken tussen partijen die een rol hebben in de bestrijding van de hetze tegen de Joden in ons land.

Het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland, reageerde verheugd. “De bestrijding van Jodenhaat vergt een ketenaanpak. Voorlichting, educatie, monitoring, opsporing, vervolging en de juiste strafmaatregelen vormen hierin onlosmakelijke onderdelen. Alleen als die gehele keten goed functioneert, kan er op effectieve wijze worden opgetreden. De nationale coördinator kan daarop toezien”, aldus het CJO.

Ton Crijnen is lid van het algemeen bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.