Geplaatst op 12 maart 2024

Crescas stopt

Crescas, het onafhankelijk instituut voor Joodse educatie aan volwassenen, moet haar huidige cursusactiviteiten per 1 juli 2024 beëindigen. Een gebrek aan financiële middelen is hiervan de oorzaak. Dat meldt het bestuur van Crescas in een gisteren verzonden nieuwsbrief.

Crescas werd in 1999 opgericht met als doel om de enorme kenniskloof die na de oorlog was ontstaan te dichten en de band van de naoorlogse generaties met het jodendom te versterken. Daartoe bood Crescas de afgelopen 25 jaar een gevarieerd aanbod aan activiteiten die inhoud gaven aan het jodendom voor iedereen die zich daarin wilde verdiepen. Financieel werd dat mogelijk gemaakt door een startkapitaal van de overheid en aanvullende subsidies van fondsen en particulieren.

In de loop der jaren hebben tienduizenden deelnemers meegedaan aan de verschillende activiteiten. Het aanbod omvatte naast cursussen, lezingen, workshops, debatten, stadswandelingen en vieringen, ook een uitgebreide digitale Joodse bibliotheek en een Taleninstituut waar Ivriet, Jiddisch en Bijbels Hebreeuws werden onderwezen. Wekelijks verscheen er een nieuwsbrief die naar meer dan 3.500 adressen werd verstuurd. Ook de fysiek aanwezige Joop Al bibliotheek was en is beschikbaar.

Een professioneel bureau met een directeur en een office manager zorgde al die jaren voor de programmering, organisatie, contacten met de deelnemers, de administratie en de externe communicatie.

Het dreigende financiële tekort kondigde zich natuurlijk al geruime tijd geleden aan. In die periode is intensief met andere Joodse organisaties gesproken over een overname of verregaande samenwerking, maar helaas zonder resultaat. Ook met ingrijpende kostenbesparingen en intensivering van de fondsenwerving lukt het niet meer om de begroting sluitend te krijgen en de cursusactiviteiten van Crescas zelfstandig voort te zetten.

Ondanks het besluit de cursusactiviteiten te staken, kijkt het bestuur van Crescas terug “op 25 jaar waarin Crescas met succes inhoud heeft weten te geven aan de oorspronkelijke doelstellingen. Wie daaraan behoefte had, kon putten uit de oneindige bron van Joodse kennis en wijsheid en deze weer doorgeven aan volgende generaties.

Wij danken allen die in welke vorm dan ook in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan Crescas. Het bestuur is de successievelijke directeuren en de office manager, die er vanaf het begin bij was, zeer erkentelijk voor hun grote en waardevolle inzet. 

Wij hopen en verwachten dat anderen het gat dat Crescas achterlaat zullen vullen om de kennis en het prachtige Joodse cultuurgoed in stand te houden en over te dragen.”

Bron: Crescas


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.