Geplaatst op 22 januari 2019

Dag van het Jodendom in Groningen (20 januari 2019)

In een volle zaal in de Synagoge Groningen konden de deelnemers aan deze bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom luisteren naar twee uiterst boeiende presentaties van resp. dr. Jacob N. De Leeuwe (‘Oude Joodse tradities uit de Talmoed in een moderne jas’) en prof. dr. Bart Koet (‘Jezus als leraar. Een duurzaam pedagogisch model’).

In zijn presentatie belichtte De Leeuwe de permanente ontwikkeling van de Talmoed als een dynamisch gebeuren. Hij gaf aan hoezeer de mondelinge uitleg van de Thora van vader op zoon bijgedragen heeft tot diverse interpretaties van de geschriften. In een aantal voorbeelden legde de spreker uit dat het schrift waarin de Thora is vervat, behalve tekstuele ook cijfermatige informatie geeft, die veelal een extra dimensie verschaft. De presentatie werd gelardeerd met een groot aantal voorbeelden ter illustratie.

Prof. Koet ging in het bijzonder in op de figuur van Jezus als leraar, maar ook als leerling. Hij benadrukte de publicatie destijds van de Bisschoppelijke Brief “Vreugde van het Leren” waarin de bisschoppen duidelijk ingingen op het belang van leren. Koet gaf aan dat het stellen van vragen in het NT een essentieel onderdeel is van leren, gezien de intrinsieke meerduidigheid van de tekst. Hij benadrukte dat in de joodse traditie het met elkaar in discussie gaan over de tekst wezenlijk hoort bij dat leren. De gesprekken van de farizeeën met Jezus zullen vaak dergelijke discussies zijn geweest. Van vijandige opponenten hoeft dus zeker niet steeds sprake van zijn geweest!

Een levendig nagesprek tussen zaal en sprekers rondde deze bijzonder succesvolle Dag van het Jodendom 2019 in Groningen af.

Bron: Dag van het Jodendom/KRJ | Foto: Wikimedia Commons

 


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.