Geplaatst op 4 april 2022

De eerste lezing: zondag 10 april 2022

Zondag 10 april, Palmzondag of Passiezondag jaar C
Lezingen: Luc. 19,28-40; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Fil. 2,6-11; Luc. 22,14-23,56

Door: Theo Willemssen

In de Goede Week horen we vanaf Palmzondag iedere dag als eerste lezing een tekst van de profeet Jesaja, en wel telkens uit één van de vier liederen over de dienaar van God. Die dienaar is een wat mysterieuze figuur: is hij een profeet? De personificatie van de rechtvaardige? De Messias? Als christenen hebben wij in die dienaar de persoon en zending van Jezus als Messias herkend.

De lezing uit Jesaja van vandaag is genomen uit het derde lied van de dienaar van God. In de eerste helft van deze lezing spreekt hij over de gave van het Woord, die hij van God heeft ontvangen. Met die gave kan hij de ontmoedigden moed inspreken, zoals Jezus doet bij genezingen en bij vergeving.

Jesaja 50,4-7 spreekt over het lijden, dat God over Zijn dienaar doet neerkomen. Het is het fysieke lijden dat hij aanvaardt: slagen op zijn rug, het uitrukken van de baard, het bespuwen van zijn gezicht. Hij vertrouwt erop dat God hem zal helpen en dat hij daarom niet beschaamd zal staan en niet te schande zal worden. We herkennen hierin de bespottingen en martelingen door de soldaten in de evangelielezing.

Voor verdere toelichting op de lezingen zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/Palm-of-passiezondag-C-jaar-10-4-2022.pdf

Theo Willemssen is emeritus deken van het bisdom Roermond


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.