Geplaatst op 4 maart 2024

De eerste lezing: zondag 10 maart 2024

Zondag 10 maart 2024, 4de zondag veertigdagentijd jaar B
Lezingen: 2 Kron. 36,14-16.19-23; Ps. 137(136); Ef. 2,4-10; Joh. 3,14-21

Door: Tineke de Lange

Van ondergang naar nieuwe toekomst – daarover vertelt de eerste lezing van vandaag. Volgens 2 Kronieken 36 gaat door koning Zedekia’s rampzalige politiek, resultaat van zijn weigering te vertrouwen op God, Juda en Jeruzalem ten gronde. Bovendien maken de religieuze leiders, de priesters, van de tempel een plaats van afgoderij.

Met deze voorbeelden voor ogen is het niet verwonderlijk dat het volk evenmin luistert naar de Heer en diens gezanten, de profeten. God lijkt machteloos in Israël. Hem rest niets anders dan te doen wat elke verantwoordelijke ouder zou doen: paal en perk stellen aan het gedrag van het geliefde kind. Babel is daartoe het instrument (vers 17-20). Wereldmacht Babel is niet meer dan het werktuig in de hand van de God van Israël, zoals later ook Perzië dat is. De Perzische koning Kores is echter het instrument voor het herstel van Israël. De Heer laat immers zijn kind Israël (zie Hos. 11,1) niet in de steek.

Zie voor verdere toelichting op de lezingen https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/2009-81-aflevering-1/

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.