Geplaatst op 4 november 2019

De eerste lezing: zondag 10 november

32e zondag (2 Mak 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16) 1, 5-6, 8b en 15; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lc 20, 27-38 of 20, 27. 34- 38

Het tweede boek Makkabeeën is een samenvatting van de vijf boeken die een zekere Jason van Cyrene heeft geschreven over de Makkabeeën-opstand. De boeken zelf zijn verloren gegaan maar de samenvatting bleef bewaard in de Septuaginta. Ze komen alleen in de katholieke vertalingen voor.

Het geloof in een leven na de dood (de kern van het christelijke geloof) komt in de meeste oude Bijbelboeken nog niet voor. Dat kwam pas in de laat-Griekse periode, 2e eeuw vóór het begin van onze jaartelling. Dit geloof werd gezien als beloning voor mensen die vroom hadden geleefd, volgens de Tora. De verrijzenis van het lichaam is de goddelijke vergelding voor de marteldood. De farizeeën waren aanhangers van deze leer, maar de Sadduceeën niet.

Het evangelie bevat een casus die dit farizese en christelijke geloof in de verrijzenis belachelijk wil maken.

Meer hierover is te lezen in: https://parabelproject.nl/de-vrouw-en-de-zeven-broers-marcus-1218-27-een-parabel-tegen-de-opstanding/

In de eucharistieviering van de zondag wordt eerst gelezen uit de Joodse Bijbel. Deze ‘eerste’ lezing wordt gevolgd door een psalm of lofzang, die hier goed bij past. Samen vormen zij een eenheid en ze worden gerekend tot het gemeenschappelijke bezit van joden én christenen. Wat leert de eerste lezing ons in relatie tot het evangelie?  


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.