Geplaatst op 4 september 2023

De eerste lezing: zondag 10 september 2023

Zondag 10 september 2023 | 23e zondag door het jaar A
Lezingen: Ez. 33,7-9; Ps. 95; Rom. 13,8-10; Mat. 18,15-20

Door: Tineke de Lange

De eerste lezing speelt zich af tegen het decor van de dreigende inname van Jeruzalem door de Babylonische legers in 587 voor Chr. Een tijd van crisis dus, waarin vragen over schuld en verantwoordelijkheid schreeuwen om een antwoord.

De profeet wordt voorgesteld als een wachter in oorlogstijd, iemand met een dubbele verantwoordelijkheid (33,1-6): vanuit zijn uitkijkpost letten op mogelijk gevaar én indien nodig alarm slaan. Negeert het volk het alarm, dan is het verantwoordelijk voor zijn eigen ondergang. Slaat de wachter geen alarm, dan is híj verantwoordelijk. Ezechiël is aangesteld om de mensen waarschuwen en mag niet verzaken. Spreekt hij niet, dan zou hij, net de wachter, verantwoordelijk zijn voor de ondergang van de ander, van het volk. Een profeet mag niet zwijgen, hij moet de mensen blijven oproepen de weg van kwaad en onrecht te verlaten en te kiezen voor de weg van God. Immers, de God van Israël vindt geen vreugde in de dood van de kwaadwillende, Hij wil dat deze een andere weg inslaat en leeft (vers 11).

Voor verdere toelichting op de lezingen: zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/23e-zondag-dhj-A-jaar-10-9-2023.pdf.

Voor nadere toelichting bij het evangelie: zie https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/teksttoelichtingen/evangelien/matteus/334-matteues-18-15-20.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.