Geplaatst op 6 maart 2023

De eerste lezing: zondag 12 maart 2023

Zondag 12 maart 2023 | 3e zondag van de veertigdagentijd jaar A
Lezingen: Ex. 17,3-7; Ps. 95; Rom. 5,1-2.5-8; Joh. 4, 5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42

Door: Cor Sinnema

In Exodus 17 klagen de Israëlieten bij Mozes dat ze geen drinkwater hebben. Ze vragen zich af of God wel bij hen is. Rabbijnen hebben het water uit dit hoofdstuk in verband gebracht met Ex. 15,22, dat ook over water gaat. Uit het vervolg zal blijken dat gebrek aan water aan de mensen zélf te wijten is: zij hebben zich slecht gedragen en tegen Mozes geklaagd. Volgens de rabbijnen kan het water gezien worden is symbool of beeldspraak (‘het kan vergeleken worden met’) voor de Tora. De mensen moeten zich beziggehouden met de Tora!

Het evangelie wijst in dezelfde richting. Ook wij moeten er voor zorgen dat het water dat we gekregen hebben niet tot stilstand komt, maar levend wordt in ons, een waterbron die opborrelt tot eeuwig leven.

Meer uitleg over deze ‘parabelachtige’ manier van spreken in de Bijbel is te vinden op https://parabelproject.nl/parabel-van-de-maand-oktober-water-in-de-woestijn/.
Voor meer informatie over de lezingen van deze zondag zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/3e-zondag-VT-A-jaar-12-3-2023.pdf

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.