Geplaatst op 6 mei 2024

De eerste lezing: zondag 12 mei 2024

Zondag 12 mei 2024 | 7e zondag van Pasen jaar B
Lezingen: Hand. 1,15-17,20a.20c-26; Ps. 103(102); 1 Joh. 4,11-16; Joh. 17,11b-19

Door: Joke Brinkhof

De hemelvaart van Jezus betekent voor de leerlingen een schakelmoment. Nog voordat de Geest met Pinksteren over hen komt, neemt Petrus het initiatief om het aantal apostelen weer op twaalf te brengen, na de dood van Judas. Hij citeert daartoe vrij uit de psalmen. Het markeert Petrus’ positie als eerste onder de apostelen.

In het evangelie koos Jezus uit zijn leerlingen twaalf apostelen. Het aantal van twaalf verwijst naar de twaalf stammen van Israël. Ook nu, na Jezus’ dood en verrijzenis, zijn er veel leerlingen aanwezig waaruit gekozen wordt: honderdtwintig. Dat zijn er twaalf maal tien. De twaalf tientallen verwijzen ook naar het minimumaantal mannen (tien) dat aanwezig moet zijn om een viering in de synagoge te houden (minjan).

Het nu aanvullen tot een twaalftal zoals Jezus had gekozen heeft symbolische waarde: de meesten van deze twaalf komen in het vervolg van Handelingen niet meer voor. Het gaat er dus niet om dat elf te weinig is en dertien te veel. Dat blijkt wel omdat er in principe twee goede kandidaten zijn om van Jezus te getuigen, en er toch maar één door het lot wordt verkozen.

Zie voor verdere toelichting op de lezingen: https://www.kerknet.be/bijbeldienst-bisdom-brugge-vzw/inspiratie/b-cyclus-zevende-paaszondag#Commentaar en https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/7e-zo-van-pasen-b-jaar-13-5-2018/

Joke Brinkhof is exegeet en hoofdredacteur van ‘In Uw Midden’ 


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.