Geplaatst op 8 februari 2021

De eerste lezing: zondag 14 februari 2021

Zondag 14 februari | 6e zondag door het jaar B
Lezingen: Lev. 13,1-2.45-46; Ps. 32, 1-2, 5-11; 1 Kor. 10, 31-11,1; Marc. 1, 40-45.

Door: Gerard Rouwhorst

De eerste lezing bestaat uit enkele korte fragmenten uit een heel lang hoofdstuk uit Leviticus. Het gaat daarin om een actueel thema: hoe ga je om met mensen die een besmettelijke ziekte hebben en een bedreiging kunnen vormen voor de gemeenschap?

Uitvoerig en gedetailleerd wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer iemand verdachte plekken op de huid heeft en een besmettelijke huidziekte zou kunnen hebben. Hij moet dan naar een priester gaan en zich uitvoerig door hem laten onderzoeken. Wanneer blijkt dat hij de ziekte inderdaad heeft, wordt hij onrein verklaard en moet hij in quarantaine totdat de verschijnselen verdwenen zijn.

Voor een goed verstaan van de passage is van belang dat het hier niet gaat om een vorm van zonde. Nergens wordt gezegd dat de ziekte het gevolg is van zonde. Het gaat uitsluitend om bescherming van de gemeenschap.

Verder is van belang om het optreden van Jezus in evangelie het juiste perspectief te plaatsen. Wanneer Jezus de melaatse aanraakt is dat niet met de bedoeling om een taboe te doorbreken en reinheidsregels te overtreden, zoals op dit moment tegenstanders van de coronaregels dat doen. Hij raakt de melaatse aan omdat hij hem wil genezen. Je zou hooguit kunnen zeggen dat hij daarvoor een zeker risico neemt, zoals ook mensen in de zorg dat wel eens moeten doen.

Voor verdere toelichting op de lezingen zie www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2013/01/01/lectionarium-b-cyclus-zesde-zondag-door-het-jaar/.

Voor een video over quarantaine in de Bijbel zie www.youtube.com/watch?v=HYcxA6PDpFI.

Gerard Rouwhorst is emeritus-hoogleraar liturgiewetenschap aan de Tilburg School of Catholic Theology en voorzitter van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.