Geplaatst op 8 maart 2021

De eerste lezing: zondag 14 maart 2021

Zondag 14 maart, 4e zondag veertigdagentijd jaar B
Lezingen: 2 Kron. 36,14-16.19-23; Ps. 137(136); Ef. 2,4-10; Joh. 3,14-21

Door: Tineke de Lange

Van ondergang naar nieuwe toekomst – daarover vertelt de eerste lezing van vandaag. Volgens 2 Kronieken 36 gaat door koning Zedekia’s rampzalige politiek, die het resultaat is van zijn weigering te vertrouwen op God, Juda en Jeruzalem ten gronde. Bovendien maken de religieuze leiders, de priesters, van de tempel een plaats van afgoderij.

Met dit voorbeeld voor ogen is het niet verwonderlijk dat het volk evenmin luistert naar de Heer en diens gezanten, de profeten. God lijkt machteloos in Israël. Hem rest niets anders dan te doen wat elke verantwoordelijke ouder zou doen: paal en perk stellen aan het gedrag van het geliefde kind. Het zich oppermachtige wanende Babel is daartoe het instrument (vers 17-20) maar ook niet meer dan een instrument in de hand van de God van Israël. Later is Perzië dat ook, maar dan in positieve zin: de Perzische koning Kores maakt herstel van Juda en Jeruzalem mogelijk. De Heer laat zijn kind Israël (vgl. Hos. 11,1) niet in de steek.

Zie voor verdere toelichting op de lezingen: https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/4e-zo-veertigdagentijd-b-jaar-11-3-2018/?wpdmdl=1108&refresh=600ea8588438a1611573336.

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.