Geplaatst op 9 mei 2022

De eerste lezing: zondag 15 mei 2022 

15 mei 2022 | 5e zondag van Pasen jaar C
Lezingen: Hand. 14,21b-27; Ps. 145; Openb. 21,1-5a; Joh. 13,31-33a.34-35

Door: Tineke de Lange

De tussenzang van vandaag is uit Psalm 145. De psalm laat de twee kanten van God de Heer  zien die door heel de Bijbel heen samen gaan: zijn onvergelijkelijke grootheid en majesteit en zijn liefdevolle zorg voor zijn schepping.

God is eeuwige koning en schepper, volbrenger van machtige werken en ondoorgrondelijk groot. Hij is rechtvaardig, geduldig, trouw, goed, genadig en vol erbarmen. Zijn zorg geldt al wat leeft (vers 9 en 17), maar in het bijzonder de mensen die gevallen zijn (v. 14) en die hun vertrouwen in hem stellen (vers 18). Om dit alles zingt de psalmist God toe (vers 21) en roept hij alle schepselen hetzelfde te doen (vers 10).

In het Jodendom speelt Psalm 145 een belangrijke rol. In sjoel wordt deze psalm (bekend als de ‘Asjree’) maar liefst drie keer per dag gelezen: twee keer in de ochtenddienst en als introductie op de middagdienst. Daarmee is Psalm 145 de meest gereciteerde psalm in de Joodse liturgie.

Zie https://www.kerknet.be/sites/default/files/C-cyclus%20vijfde%20Paaszondag.pdf voor verdere toelichting op de lezingen van vandaag.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.