Geplaatst op 11 juli 2022

De eerste lezing: zondag 17 juli 2022

Zondag 17 juli 2022 | 17e zondag door het jaar C
Lezingen: Gen. 18,1-10a; Ps. 15; Kol. 1,24-28; Luc. 10,38-42

Door: Tineke de Lange

De lezingen uit Genesis en Lucas gaan beide over gastvrijheid. In Genesis 18 verschijnt de Heer aan  Abraham in de gedaante van drie mannen. Hoewel het op het heetst van de dag is en – zo vertelt de Joodse traditie – Abraham nog aan het herstellen is van zijn besnijdenis (zie Genesis 17), snelt hij zijn gasten tegemoet.

De verteller haalt alles uit de kast om duidelijk te maken hoe gastvrij Abraham is.  De aartsvader rent naar Sara en komt zelfs adem tekort voor uitgebreide instructies, want Sara krijgt niet meer dan minimale bevelen: ‘Snel! Neem drie schepel meel! Kneed deeg!…’  Drie schepel meel is zo’n veertig liter… Daarna rent Abraham naar de kudde om een vet kalf te laten slachten. Wat Abraham de drie mannen voorzet is een waar feestmaal en genoeg voor een heel weeshuis.

Door zelf niet te eten, maar wel bij hen te blijven staan, geeft Abraham blijk van eerbied en aandacht voor zijn gasten. Je zou kunnen zeggen dat Abraham de eigenschappen van Martha en Maria (Lucas 10,38-42) in zich verenigt. Met de zorg voor de maaltijd en zijn luisterend oor naar de woorden van God toont Abraham zich de ideale gastheer.

Voor verdere toelichting op de lezing uit Lucas: zie https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/teksttoelichtingen/evangelien/lucas/45-2016-07-17.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.