Geplaatst op 11 mei 2020

De eerste lezing: zondag 17 mei 2020

Zondag 17 mei 2020 | 6e zondag van Pasen jaar A
Lezingen: Hand. 8, 5-8. 14-17; Ps. 66 (65), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20; 1 Petr. 3, 15-18; Joh. 14, 15-21)

Door: Cor Sinnema

De eerste lezing herinnert aan de vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Deze laatsten hadden zich van Jeruzalem en de tempel afgescheiden. Ze hadden een eigen tempel op de berg Gerizim, die door de joden in Jeruzalem niet was erkend.

Wanneer diaken Filippus, een vijand, naar Samaria “het goede nieuws” komt brengen en tekenen verricht, wordt hij positief ontvangen. Evenals bij Jezus en de apostelen worden kwade geesten uitgedreven en vele lammen en kreupelen genezen.

De lezing wil duidelijk maken dat de vijandschap tussen Joden en Samaritanen tot het verleden behoort. De Samaritanen zijn weer met de Joden verbonden en horen bij het ene volk Gods. Na Pinksteren in Jeruzalem wordt het ook Pinksteren in Samaria!

De blijdschap dat “het goede nieuws” nu ook onder de Samaritanen is verspreid, vindt zijn weerklank in de antwoordpsalm en herhaalt dat het goede nieuws is bestemd voor álle mensen: “Jubelt voor God, alle landen der aarde.”

Voor verdere toelichting bij de lezingen: zie Tijdschrift voor Verkondiging 2020, aflevering 3.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch en secretaris KRJ.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.