Geplaatst op 11 september 2023

De eerste lezing: zondag 17 september 2023

Zondag 17 september 2023 | 24e zondag door het jaar A
Lezingen: Sir. 27,30-28,7; Ps. 103 (102); Rom. 14,7-9; Mat. 18,21-35

Door: Cor Sinnema

Vergeven en verzoenen horen tot de kernwaarden van joden én christenen. Jezus Sirach, de wijsheidsleraar uit de tweede eeuw voor Christus, spoort aan tot vergeving: “denk aan het verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.” In de Schrift is God Diegene die vergeeft én zich verzoent. Hij is de Barmhartige, een term die teruggaat op het Hebreeuwse rèchèm dat baarmoeder betekent.

De antwoordpsalm herhaalt dat God Degene is “die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen.”

Helemaal in lijn met Jezus Sirach vraagt ook de parabel uit het evangelie dat wij elkaar vergeving schenken. We kunnen vergeving schenken en vergeving krijgen van de “hemelse Vader”. De parabel leert dat wie het eerste niet doet, ook niet hoeft te rekenen op het tweede.

Er is een verschil tussen vergeving bij mensen onderling (ook wel ‘horizontale vergeving’ genoemd) en vergeving tussen mens en God of ‘verticale vergeving’.

Zie voor uitvoeriger toelichting op de lezingen: https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/24e-zondag-dhj-A-jaar-17-9-2023.pdf.

Zie voor meer over vergeving: https://parabelproject.nl/wie-niet-vergeeft-wacht-de-beul-over-de-parabel-van-de-onbarmhartige-slaaf/.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.