Geplaatst op 11 juli 2021

De eerste lezing: zondag 18 juli 2021

18 juli 2021, 16e zondag door het jaar B
Lezingen: Jer. 23,1-6; Ps. 23(22); Ef. 2,13-18; Marc. 6,30-34

Door: Theo Willemssen

Vandaag een eerste lezing, waarin de profeet Jeremia jeremieert tegen de slechte herders van Israël. Profeten zijn het geweten van de koningen en leiders van Israël. Namens God klagen zij de leiders aan vanwege hun slechte gedrag, wanneer zij de mensen onrechtvaardig behandelen en aan hun lot overlaten.

De lezing begint dan ook met een weeklacht van God: “Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen.” Daar staat dan tegenover dat de Heer wel op hén let vanwege die misdaden. Zelf gaat Hij de overgebleven schapen bijeenbrengen en nieuwe herders aanstellen, die zich wel om hen bekommeren. Gelijksoortige beloften komen we ook bij de andere profeten, zoals Ezechiël, tegen.

Dan wordt de belofte concreet: er komt een tijd dat God een wettige telg van David zal doen opstaan, die het land rechtvaardig en eerlijk zal besturen. Een messiaanse belofte, die de evangelist in Jezus vervuld ziet. Want in het evangelie bekommert Jezus zich om de menigte. Hij is een en al zorg voor de mensen, deze afstammeling uit het huis van David, en geeft hun geestelijk voedsel door zijn onderricht,. Een echte herder kent alleen medelijden!

Lees meer over de lezingen van vandaag in www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2015/07/12/lectionarium-b-cyclus-zestiende-zondag-door-het-jaar/#Commentaar.

Mgr. Theo Willemssen is emeritus deken van het bisdom Roermond


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.