Geplaatst op 12 oktober 2020

De eerste lezing: zondag 18 oktober 2020  

Zondag 18 oktober 2020 | 29e zondag door het jaar A
Lezingen: Jes. 45, 1.4-6; Ps. 96; 1 Tess. 1,1-5b; Mat. 22, 15-21)

Door: Cor Sinnema

Bijbelse koningen krijgen de titel ‘messias’ als ze zijn gezalfd door een profeet of hogepriester en daarmee gerechtigd zijn om het koningschap uit te oefenen.

Omdat veel koningen hun verwachtingen niet waarmaken, wordt de betekenis van de titel opgerekt tot alleen al de verwachting of het verlangen naar zo iemand. Zo kan zelfs koning (keizer) Cyrus van Jesaja deze titel krijgen, omdat hij het volk bevrijdt van de Babylonische onderdrukking. Hoe groter de ellende voor mensen wordt, hoe groter ook het verlangen naar iemand die hen daaruit zal verlossen.

De tekst voor de antwoordpsalm is ontleend aan een van de bekende koningspsalmen (o.a. Psalm 96-100), waarin God steeds de koning is.

De koning (keizer) van Rome heeft niets over Gods mensen te zeggen. Jezus leert dat niet Hij, maar God hun koning is. Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Christenen zien Jezus als de langverwachte Messias.

Zie ook het document  van de Pauselijke Bijbelcommissie uit 2001: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/11/2002_9-10-Het-joodse-volk-en-zijn-heilige-Geschriften-in-de-Christelijke-bijbel-Pauselijke-Bijbelcommissie.pdf

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch en secretaris van de KRJ


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.