Geplaatst op 12 september 2022

De eerste lezing: zondag 18 september 2022

Zondag 18 september 2022 | 25ste zondag door jaar C
Lezingen: Am. 8,4-7; Ps. 113(112); 1 Tim. 2,1-8; Luc. 16, 1-13

Door: Elizabeth Boddens Hosang

In de lezing van vandaag predikt Amos een oordeelsboodschap over Israël vanwege de manier waarop zij de armen behandelden. Amos was een boer uit het dorp Tekoa net buiten Jeruzalem, maar God stuurde hem naar het noordelijke koninkrijk van Israël om te profeteren. Het was geen populaire boodschap die hij in het midden van de achtste eeuw voor Christus gaf. Maar Amos bleef profeteren omdat God eiste dat zijn boodschap verkondigd en gehoord zou worden.

Het probleem dat Amos zag was dat mensen zeiden dat ze God aanbaden en de geboden gehoorzaamden, maar dat niet deden. De tekst over de nieuwe maan en sabbat verwijst naar het gedrag van het volk: hun woorden leken God te eren, maar hun hart was ver van God verwijderd. Ze konden niet wachten om weer aan het werk te gaan zodra de sabbat voorbij was. De handelaren maakten de efa (een bepaalde maat) klein en de munt, de sikkel, juist zwaarder. Zo betaalden de mensen te veel geld voor te weinig graan. De verkopers lichtten de mensen op met valse schalen. Hun maten en gewichten van waren vals en ze verkochten bovendien het ‘vegen van het graan’: geen kwaliteitsproducten, maar inferieure tarwe. Amos bevraagt deze houding en komt op voor gerechtigheid.

De evangelietekst laat zien dat het in de tijd van Jezus niet anders was. En hoe staan wij tegenover onze 24-uurs economie?

Zie voor meer achtergronden voor de lezingen van vandaag: https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/25e-zondag-dhj-C-jaar-18-9-2022.pdf.

Elizabeth Boddens Hosang is theologe en identiteitsbegeleider voor de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.