Geplaatst op 12 december 2021

De eerste lezing: zondag 19 december 2021

Zondag 19 december | 4e zondag van de Advent jaar C
Lezingen: Micha 5,1-4a; Ps. 80,2ac.3b.15-16.18-19; Hebr. 10,5-10; Luc. 1,39-45

Door: Cor Sinnema

Micha (‘wie is als JHWH’) leefde in de 8e eeuw voor onze jaartelling. Hij was afkomstig uit Moreset, een stadje in de tegenwoordige Gazastrook. Hij nam het als profeet op voor de arme boeren in zijn tijd en had veel kritiek op de rijkelui en machthebbers in Jeruzalem. Nog feller dan zijn tijdgenoot Jesaja, die ook vaak tegen de koning en zijn kliek tekeerging.

De antwoordpsalm spreekt aan het eind over een gunsteling. Hiermee kan zowel het volk van God bedoeld zijn als de koning of de komende Messias: ‘een kind dat bij God is grootgebracht’.

Deze teksten roepen zijn door de Kerk altijd in verband gebracht met Advent en Kerstmis, omdat Bethlehem erin genoemd wordt en er de ‘voorspelling’ of ‘aankondiging’ van de geboorte van Jezus in gehoord kon worden. Want beantwoordde Jezus niet aan de belofte van Micha: een heerser over Israël, die uit een ‘dorp van niks’ is voortgekomen?

Echter, de teksten hebben ook hun oorspronkelijk zeggingskracht en belofte. Het zijn teksten over hoop in een crisis. Het zou goed zijn om ook deze uitleg in onze kerk te laten klinken.

Over het gebruik van de profetie van Micha in verband met Kerstmis is meer te lezen bij: Micha 5 in de Kersttijd – Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl).

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom ’s-Hertogenbosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.