Geplaatst op 13 februari 2023

De eerste lezing: zondag 19 februari 2023

Zondag 19 februari 2023 | 7e zondag door het jaar A
Lezingen: Lev. 19,1-2.17-18; Ps. 103(102); 1 Kor. 3,16-23; Mat. 5,38-48

Door: Tineke de Lange

‘Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.’ Op het eerste gezicht lijkt het alsof we in Mat. 5,43 met een citaat uit de Tenach te maken hebben. Maar dat is niet zo. In dat geval zou er namelijk: ‘Er staat geschreven’ gestaan hebben en niet ‘Gij hebt gehoord’. De Tenach kent geen gebod om de vijand te haten, wel een gebod om de naaste lief te hebben. Dat vinden we op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in de tekst die we vandaag als eerste lezing horen: ‘Bemin uw naaste als uzelf’ (Lev. 19,18). Jezus verwijst naar een interpretatie van dat gebod die door sommigen in zijn tijd blijkbaar aangehangen werd.

In Lev. 19,18 wordt met ‘uw naaste’ allereerst de mede-Israëliet bedoeld. Toch betekent dat niet dat we alleen ‘ons soort mensen’ moeten liefhebben. Integendeel; zie Lev. 19,34 over de bescherming van de vreemdeling: ‘Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’ Een tekst die aan actualiteit niets heeft ingeboet.

Zie voor verdere toelichting bij Lev. 19,18: https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/images/artikelen/Leviticus-19-18—De-Gulden-Regel.pdf; voor toelichting bij alle lezingen: https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/7e-zondag-dhj-A-jaar-19-2-2023.pdf.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.