Geplaatst op 13 september 2021

De eerste lezing: zondag 19 september 2021

Zondag 19 september | 25e zondag jaar B
Lezingen: Wijsh. 2,12.17-20; Ps. 54; Jak. 3,16-4,3; Marc. 9,30-37

Door: Tineke de Lange

De eerste lezing van vandaag begint met de woorden ‘de ongelovigen’. Dit is een ongelukkige vertaling van het Griekse ‘asebeis’ (Hebreeuws: ‘resjaïem’). De ‘ongelovigen’ in Wijsheid ontkennen namelijk niet Gods bestaan, maar wensen zich niets aan te trekken van zijn leefregels. Zij zijn erop uit anderen kwaad te berokkenen en staan daarmee tegen over de rechtvaardigen, die God en de door Hem gegeven leefregels wel hoog houden. Deze tegenstelling tussen ‘kwaadaardigen’ en ‘rechtvaardigen’ komt herhaaldelijk voor in de Bijbel, vooral in de Psalmen (Psalm 1!) en de wijsheidsliteratuur.

De kwaadaardigen in Wijsheid 2 zijn cynici en nihilisten die uitsluitend willen genieten van het leven en zich ergeren aan hen die zich wel bekommeren om God en de medemens. Net als satan in het boek Job drijven zij de rechtvaardige in het nauw, tot het uiterste toe zelfs, om te zien of deze trouw blijft aan God.

Verder lezen: https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2018/09/23/lectionarium-b-cyclus-vijfentwintigste-zondag-door-het-jaar/

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.