Geplaatst op 27 mei 2024

De eerste lezing: zondag 2 juni 2024

Zondag 2 juni 2024 | Sacramentsdag jaar B
Lezingen: Ex. 24,3-8; Ps. 116; Heb. 9,11-15; Mar. 14,12-16.22-26

Door: Tineke de Lange

In Exodus 20-23 heeft Mozes de geboden ontvangen die het volk tot Gods volk maken. In de lezing van vandaag stemt het volk met de geboden, waarna zij opgeschreven worden (Ex. 24,3-4). Nu is het volk werkelijk volk van het verbond. Om dit te bekrachtigen richt Mozes gedenkstenen op, een voor elke stam van Israël (vers 4), en laat hij verschillende offers brengen.

Het bloed van het vredesoffer speelt een belangrijke rol binnen het tweede ritueel. Het wordt twee keer genoemd, in vers 6 en vers 8, en omringt de kern: het voorlezen van de geboden en een tweede bekrachtiging ervan door het volk (vers 7). De geboden vormen vanaf nu ‘het boek van het verbond’ waaruit geleerd en waarnaar geleefd moet worden. Ook het bloed waarmee Mozes het volk besprenkelt staat in het teken van het verbond en heet daarom ‘het bloed van het verbond’ (vers 8).

Tora en offerdienst vormen de pijlers waarop het verbond tussen volk Israël en God rust. Aan die offerdienst komt met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Chr. een einde. Het verbond is daarmee echter niet ten einde, integendeel. Tora-studie en gebed vervangen de offers als teken van het verbond.

Voor verdere uitleg van de lezingen: zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/sacramentsdag-b-jaar-7-6-2015/.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.