Geplaatst op 15 februari 2021

De eerste lezing: zondag 21 februari 2021

Zondag 21 februari 2021 | 1e zondag veertigdagentijd jaar B
Lezingen: Gen. 9,8-15; Ps. 25(24); 1 Petr. 3,18-22; Marc. 1,12-15

Door: Tineke de Lange

In Genesis 9 klinkt voor de tweede keer in de Bijbel het woord ‘verbond’. God maakt waar wat hij Noach nog voor de vernietiging van de eerste schepping beloofd heeft (Gen. 6,18): ’Met jou zal ik een verbond sluiten’. In Genesis 9 gaat hij zelfs verder.

Dit verbond omvat alle levende wezens, niet alleen de mensen (Gen. 9,10.17). Immers, dier en mens zijn op dezelfde dag geschapen en hebben beide de opdracht gekregen de aarde te bevolken (1,24-30). De aarde is er niet alleen voor de homo sapiens! Als teken van het verbond zet God zijn boog in de hemel (Gen. 6,13-16). In het Hebreeuws staat hier het woord ‘strijdboog’. Hoe passend zou het daarom zijn om vandaag ook Psalm 24(23) te zingen: ‘Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt’ (Ps. 24,1) – ‘de Heer, de sterke, de machtige / de Heer, de held in de strijd’ (Ps. 24,8).

Zie voor verdere toelichting Joods-Christelijke Dialoog: https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/teksttoelichtingen/tenach/tora/409-genesis-9-8-17.

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.