Geplaatst op 15 november 2021

De eerste lezing: zondag 21 november 2021

Zondag 21 november | Christus koning
Lezingen: Dan. 7,13-14; Ps. 93(92); Openb. 1,5-8; Joh. 18,33b-37

Door: Tineke de Lange

De boeken Daniel en Openbaring maken veel gebruik van metaforen en zijn daardoor niet eenvoudig te duiden. De vier monsterlijke dieren in Daniel 7 staan voor vier koninkrijken. De nadruk ligt op het laatste dier met zijn ‘mond vol grootspraak’, waarschijnlijk een verwijzing naar de Hellenistische heerser Antiochus Epifanes, die in 168 voor Chr. de tempel in Jeruzalem ontwijdde door er een afgodsbeeld neer te zetten.

In de verzen 9-14 is sprake van een soort hemels gerechtshof waarin de vier koninkrijken worden geoordeeld. Rechter is een ‘oude wijze’ (beeld van God). In vers 13-14 wordt een tweede figuur opgevoerd, een mysterieuze messiaanse gestalte. Hij is een ‘ben-adam’, een mensenkind, in de Tenach de benaming voor de mens als onderscheiden van God. Tegelijk heeft deze persoon een goddelijke dimensie, want hij komt uit de hemel. In tegenstelling tot de wereldrijken van geweld zal de heerschappij van deze messias-figuur alomvattend en altijddurend zijn. Gods koningschap is een ander soort koningschap dan die van menselijke heersers.

Meer over de lezingen van vandaag is te vinden op www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/christus-koning-34e-zo-door-het-jaar-b-jaar-22-11-2015/?wpdmdl=1806&refresh=612378a4ce51b1629714596.

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.