Geplaatst op 17 februari 2020

De eerste lezing: zondag 23 februari 2020

7e zondag door het jaar, zondag 23 februari 2020
Lezingen: Lev. 19,1-2.17-18; Ps. 103(102); 1 Kor. 3,16-23; Mat. 5,38-48

Door: Tineke de Lange

‘Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.’ Op het eerste gezicht lijkt het alsof we in Mat. 5,43 met een citaat uit de Tenach te maken hebben. Maar dat klopt niet. In dat geval zou er namelijk: ‘Er staat geschreven’ gestaan hebben in plaats van ‘Gij hebt gehoord’.

Bovendien kent de Tenach helemaal geen gebod om de vijand te haten, wel een gebod om de naaste lief te hebben. Dat vinden we op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in de tekst die we vandaag als eerste lezing horen: ‘Bemin uw naaste als uzelf’. In Lev. 19,18 wordt met ‘uw naaste’ allereerst de mede-Israëliet bedoeld.

Toch betekent dat niet dat we alleen ‘ons soort mensen’ moeten liefhebben. Lees Lev. 19,34 maar: ‘Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’ Empathie dus – hoe actueel.

Voor meer informatie over Lev. 19,18 zie https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/images/artikelen/Leviticus-19-18—De-Gulden-Regel.pdf; voor alle lezingen Tijdschrift voor verkondiging 2020-92-Aflevering 1 https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/afleveringen/

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.