Geplaatst op 17 juli 2023

De eerste lezing: zondag 23 juli 2023

De eerste lezing | zondag 23 juli 2023
Lezingen: Wijsh. 12,13.16-19; Psalm 86(85);  Rom. 8,26-27; Mat. 13,24-43

Door: Gerard Rouwhorst

Het is een hardnekkig misverstand: het idee dat de God van Jezus Christus een andere God is dan die van het Oude Testament. Jezus zou een liefdevolle God hebben verkondigd die iedereen alles vergeeft, terwijl de God van het Oude Testament de mensen genadeloos zou afrekenen op hun daden. Hoewel officieel veroordeeld als ketterij, is dit idee aantrekkelijk gebleven, omdat het een eenvoudige oplossing biedt voor de vraag waar het kwaad vandaan komt.

De lezingen van vandaag maken duidelijk dat er op dit punt geen onderscheid bestaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De eerste lezing uit de Wijsheid van Salomon, een in het Grieks geschreven boek dat niet voorkomt in de Joodse Bijbel, laat een God zien die in vers 14-15 met de meest vreselijke gruweldaden wordt geconfronteerd. De bewuste verzen zijn uit de lezing van vandaag geknipt omdat ze als te schokkend zouden kunnen worden ervaren. Toch is zelfs hier God terughoudend met straffen. Hij straft wel, maar wil mensen vooral zoveel mogelijk een kans geven om zich te bekeren. De lezing uit het evangelie past helemaal in die traditie. Scheid het kaf voorlopig maar niet van het koren. Het onderscheid tussen de kinderen van de duisternis en de kinderen van het licht is niet zo helder als sommige mensen denken. Ook een les voor ons: als zelfs God niet op voorhand weet wie zich wel en wie zich niet zal bekeren, hoe zouden wij het dan wel weten?

En, tenslotte, geheel in de lijn van beide lezingen bezingt de (uiteraard oudtestamentische) Psalm 86 een God die barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar is.

Voor verdere toelichting op de lezingen: zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/16e-zondag-dhj-A-jaar-23-7-2023.pdf.

Gerard Rouwhorst is emeritus-hoogleraar liturgiewetenschap aan de Tilburg School of Catholic Theology


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.