Geplaatst op 17 oktober 2022

De eerste lezing: zondag 23 oktober 2022

Zondag 23 oktober 2022 | 30e zondag door het jaar C
Lezingen: Sir. 35,15b-17.20-22a; Ps. 34 (33); 2 Tim. 4,6-8.16-18; Luc. 18,9-14

Door: Tineke de Lange

Jezus Sirach behoort tot de zogeheten deuterocanonieke boeken. Het dateert uit 200-175 voor Chr. en is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, maar vertaald en bewaard gebleven in het Grieks. In die versie is het deel geworden van de christelijke (katholieke en oosters-orthodoxe) Bijbel.

De auteur, Jezus Sirach, is een vrome Jood uit Jeruzalem. Hij brengt vele thema’s uit de Tenach samen in het kader van zijn onderricht: hoe geef je de Tora in gestalte in het dagelijks leven?

In Sirach 35 komt de rechtvaardige rechtspraak aan de orde, een thematiek die we kennen uit de Tora en de Profeten. Omdat de Heer rechter is en rechtvaardig, zo dient ook de mens rechtvaardig te zijn. Rechtvaardigheid betekent dat de zwakken in de samenleving bijzondere aandacht verdienen. Macht en aanzien tellen niet voor de Heer, zegt Sirach. God luistert juist naar het bescheiden maar aanhoudende gebed van de arme rechtvaardige. Daarin ligt de parallel met de evangelielezing van vandaag en met de Psalm: ‘Naar vromen die roepen luistert de Heer en redt hen uit iedere nood.’

Zie voor verdere toelichting op de lezingen https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/30e-zondag-dhj-C-jaar-23-10-2022.pdf

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.