Geplaatst op 18 april 2022

De eerste lezing: zondag 24 april 2022

Zondag 24 april, 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Lezingen: Hand. 5,12-16; Ps 118; Openb. 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31

Door: Cor Sinnema

De verzen uit de antwoordpsalm komen uit de psalm van de verrijzenis bij uitstek, de laatste van de zes Hallel-psalmen (Psalm 113-118, die telkens met Halleluia beginnen). Volgens Marcus heeft Jezus het laatste avondmaal met het bidden van deze psalm afgesloten (Mc14,26). De beweging die rond Jezus is ontstaan groeit, aldus de eerste lezing uit Handelingen. Dat blijkt uit de wonderen en tekenen die zijn leerlingen verrichten.

Het is goed om te wijzen op het evangelie waarin staat dat de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren “uit vrees voor de Joden”. Johannes moet hier de joodse leiders mee bedoeld hebben die Jezus niet als de Messias erkenden. Deze Joden vonden Jezus en zijn volgelingen gevaarlijk omdat die ook Romeinen toelieten tot de kinderen van Gods volk, zonder dat zij zich moesten aanpassen aan de joodse voorschriften. Het is een manier van spreken die we nog gebruiken. Als we het bijvoorbeeld hebben over ‘de Russen’, bedoelen we vaak de entourage rond de machthebber en niet alle Russen.

Zie ook: www.naardensebijbel.nl/tekstvandeweek/johannes-20-19-31/.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom ’s-Hertogenbosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.