Geplaatst op 20 maart 2023

De eerste lezing: zondag 26 maart 2023

Zondag 26 maart 2023 | 5e zondag van de veertigdagentijd | jaar A
Lezingen: Ez. 37,12-14; Ps 130; Rom. 8,8-11; Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45

Door: Tineke de Lange

De profeet Ezechiël behoort tot de eerste groep Judeeërs die door de Babyloniërs is weggevoerd naar Babylon (597 voor Chr.). Veel reden tot optimisme heeft hij niet. Kort daarvoor is zijn vrouw gestorven (Ez. 24,15.18) en het wordt de profeet verboden om haar te treuren. Immers, zoals zij hem ontvallen is, zo zal binnenkort de tempel Israël ontvallen. Kort daarna komen uit het verre Juda berichten over de val van Jeruzalem en van de tempel (Ez. 33,21). Het is afgelopen met Israël. Geen wonder dus dat Ezechiël het volk vergelijkt met dode, dorre beenderen (Ezechiël 37).

Maar de God van Israël is een God van leven. Hij zal zijn volk in ballingschap weer tot leven wekken en terugbrengen naar het land waaruit zij verbannen zijn. In alle ellende klinkt Ezechiëls paradoxale boodschap van hoop en herstel. Naïef geloof? Eerder fundamenteel vertrouwen, door alle ellende heen.

Zie ook Tijdschrift voor verkondiging https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/5e-zondag-VT-A-jaar-26-3-2023.pdf

Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.