Geplaatst op 22 februari 2021

De eerste lezing: zondag 28 februari 2021

Zondag 28 februari 2021 | 2e zondag veertigdagentijd jaar B
Lezingen: Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps. 116(115); Rom. 8,31b-34; Marc. 9,2-10

Door: Hein Jan van Ogtrop

De ‘binding van Isaak’, door de christenen meestal het ‘offer van Abraham’ genoemd, is een kernverhaal in de joodse traditie. Het verhaal is door vele moderne theologen en psychologen uitgelegd als een bevrijdingsverhaal van Abraham uit de godsdienstige omstrengeling van zijn dagen. De God van Israël is geen God die vreselijke offers van mensen vraagt om tevreden gesteld te worden, maar de God die de mens het leven gunt.

Toch overtuigt deze uitleg mij niet helemaal. De God van Abraham, Isaak, Jakob en Jezus is niet alleen een lieve God die we helemaal volgen kunnen, maar ook een moeilijke God die beproeft en ons soms in het onzekere laat. De Midrasj op Genesis 22,1 leidt uit de beginwoorden ‘na deze dingen’ af dat er aan ‘de binding’ het nodige voorafgegaan is. Zoals een discussie binnen Gods hemelse hofhouding, net als in het boek Job.

Abraham zelf gaat rustig zijn weg. Hij kon Gods opdracht aanvaarden omdat hij de zekerheid had van Gods liefde en zijn erbarming. Zo gaat Abraham de duisternis in, wetend dat ook daar Gods licht aanwezig is.

Zie voor verdere toelichting op Genesis 22 en de andere lezingen https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/2e-zondag-veertigdagentijd-jaar-B-28-2-2021.pdf

Hein Jan van Ogtrop was o.a. plebaan van de St. Bavo Kathedraal te Haarlem en is de auteur van de serie In het leerhuis van Mattëus, In het leerhuis van Marcus en In het leerhuis van Lucas.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.