Geplaatst op 22 maart 2021

De eerste lezing: zondag 28 maart 2021

Zondag 28 maart – Palmzondag jaar B
Lezingen: Marc. 11,1-10; Jes. 50, 4-7; Ps. 22 (21); Fil. 2, 6-11 en Marc. 14,1-15.47 of 15,1-39

Door: Theo Willemssen

Palm- of passiezondag is de naam van de zondag waarmee de Goede Week begint. Allereerst de herdenking van Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij Hij op een ezelsveulen gezeten Jeruzalem binnentrekt. Tegelijk staat de eucharistieviering op de zondag staat in het teken van het komende lijden en sterven. Dat heeft de tweede naam gegeven aan deze zondag: passiezondag. Dat lijden en sterven beleven we opnieuw aan de hand van het passieverhaal volgens Marcus, dat in een kortere of langere versie kan worden gelezen.

De thematiek van het lijden vormt de rode draad in de lezingen en de tussenzang die aan het passieverhaal voorafgaan.

De tweede lezing Jes. 50,4-7 wordt algemeen beschouwd als het derde lied van de dienaar van God bij deze profeet, die in vier liederen het lijden van deze dienaar (knecht) van God tekent. De lezing van deze zondag is één belijdenis van vertrouwen in God, die hem de gave van het Woord heeft geschonken en wiens leerling hij is. God gaf hem de kracht gaf om zich niet te verweren, maar het lijden geduldig te verdragen, in het besef dat hij uiteindelijk niet beschaamd zal staan.

De tussenzang uit Psalm 22 (21) sluit hier helemaal op aan met de bede: “Ach Heer, houd U niet ver van mij, mijn steun, kom haastig om mij bij te staan”.

Voor verdere toelichting op de lezingen zie www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/Palm-of-Passiezondag-jaar-B-28-3-2021.pdf

Theo Willemssen is emeritus deken van het bisdom Roermond.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.