Geplaatst op 23 mei 2022

De eerste lezing: zondag 29 mei 2022

Zondag 29 mei | 7e zondag van Pasen jaar C
Lezingen: Hand. 7,55-60; Ps. 97; Openb. 22,12-14.16-17.20; Joh. 17,20-26

Door: Joke Brinkhof

Stefanus staat bekend als de eerste christelijke martelaar. Hij is de eerstgenoemde van de zeven aangestelde diakens (Hand. 6,5) en hij verricht, net als de apostelen, én net als Jezus, wonderen en tekenen onder het volk. Net als zij roept hij weerstand op. Op grond van valse beschuldigingen wordt hij gevangen genomen.

Stefanus onderbouwt zijn verdediging voor het Sanhedrin met een indrukwekkende toespraak waarin de hele geschiedenis van God en zijn volk passeert. Zijn verwijt aan het Sanhedrin dat zij, net als de voorvaderen, hun profeten vermoorden, leidt tot een dusdanige razernij, dat hij gestenigd wordt. Dat is de vorm van de doodstraf zoals onder andere op godslastering staat en die door de hele volk gemeenschap voltrokken wordt (Leviticus 24). Echter, een vonnis wordt niet gemeld; hier is eerder sprake van volkswoede. Immers, de menigte weigert te luisteren en er wordt luid geschreeuwd. Even eensgezind als de gemeente is in de goede zin (zie bv. Hand. 2,46), keert de opgehitste menigte (6,12) zich eensgezind tegen Stefanus. Net als Jezus bidt Stefanus voor degenen die hem doden. In een laatste visioen ziet hij de hemel geopend en Jezus staan aan Gods rechterhand. Hij noemt hem ‘de Mensenzoon’. Daarmee getuigt hij dat in Jezus het visioen van Daniël vervuld is: dat Jezus de Mensenzoon is aan wie koninklijke macht op aarde en eeuwige heerschappij gegeven wordt en aan wie alle volken hulde brengen (Dan. 7,13-14).

Voor verdere toelichting: zie https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/2016-88-aflevering-3/ en https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/download/2013-85-aflevering-3/.

Joke Brinkhof is exegeet en hoofdredacteur van ‘In Uw Midden’


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.