Geplaatst op 24 april 2023

De eerste lezing: zondag 30 april 2023

Zondag 30 april 2023 | 4e zondag van Pasen jaar A
Lezingen: Hand. 2,14a.36-41; Ps 23; 1 Petr. 2,20b-25; Joh. 10,1-10

Door: Cor Sinnema

De eerste lezing is het slot van de toespraak van Petrus (Hand. 2,14-36), waarin hij getuigenis aflegt van zijn geloof in zowel “de verrijzenis” als “de verhoging” van Jezus. Oorspronkelijk waren die twee niet van elkaar te scheiden. Vandaar de dubbele naam die Jezus krijgt: “Heer” en “Christus”. Deze naamcombinatie gebruikt Lucas ook al in zijn geboorteverhaal (Luc. 2,11).

Het gaat er niet alleen om dat Jezus leeft, maar ook dat deze dode “Heer” is geworden van alle leven, dat Hij met Gods macht is bekleed en zit aan Gods rechterhand. Zo hebben de eerste christenen de verrijzenis van hun Heer steeds begrepen vanuit Psalm 110,1: “De Heer heeft tot mijn Heer gesproken: kom, zet u aan mijn rechterhand”. David was niet verrezen, dus moet deze psalm wel over Christus gaan! Dat was voor de eerste christenen het ultieme bewijs. Deze interpretatie klinkt nog duidelijker door in de bekende antwoordpsalm.

Zie voor meer informatie over de lezingen https://www.tijdschriftvoorverkondiging.org/wp-content/uploads/2018/05/4e-zondag-Pasen-A-jaar-30-4-2023.pdf

Over het verrijzenisgeloof zie verder een artikel van kardinaal Jozef De Kesel: https://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarticle/62851/

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom Den Bosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.