Geplaatst op 24 juni 2024

De eerste lezing: zondag 30 juni 2024

Zondag 30 juni 2024 | 13e zondag door het jaar B
Lezingen: Wijsh. 1,13-15; 2,23-24; Ps. 30(29); 2 Kor. 8,7.9.13.15; Marc. 5,21-43 of 21-24.35b-43

Door: Hein Jan van Ogtrop en Tineke de Lange

De eerste lezing van vandaag komt uit het boek Wijsheid. Anders dan de meeste boeken van het zogeheten Oude Testament is het geschreven in het Grieks. Wijsheid is rond 50 voor Chr. ontstaan in Alexandrië, het thuis van een grote Griekssprekende joodse gemeenschap. Het boek snijdt thema’s uit de profeten en wijsheidsboeken aan, zoals rechtvaardigheid.

Volgens Wijsheid gaat rechtvaardigheid hand in hand met wijsheid en leven, net als onrecht hand in hand gaat met dood. Ons handelen kan ons in het verderf kan storten – door onrechtvaardig handelen halen we zelfs de dood in huis (1,12). Maar God heeft ons juist geschapen om te leven (1,13; vgl. Ez. 18,32 en 33,11), want de mens is geschapen naar Gods beeld (zie Gen. 1,27). De dood is in de wereld gekomen door de duivel (2,24). Hier vinden we de eerste Bijbeltekst waarin de slang uit Genesis 3 geïdentificeerd wordt met de duivel.

Voor nadere verklaring van de lezingen: zie https://www.kerknet.be/sites/default/files/B-cyclus%20dertiende%20zondag%20door%20het%20jaar.pdf.

Hein Jan van Ogtrop was o.a. plebaan van de St. Bavo Kathedraal te Haarlem en is de auteur van de serie In het leerhuis van Mattëus, In het leerhuis van Marcus en In het leerhuis van Lucas. Tineke de Lange is exegeet en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.