Geplaatst op 1 augustus 2022

De eerste lezing: zondag 7 augustus 2022

Zondag 7 augustus 2022 | 19e zondag door het jaar C
Lezingen: Wijsh. 18,6-9; Psalm 33; Hebr. 11,1-2.8-19; Luc. 12,32-48

Door: Cor Sinnema

Het boek Wijsheid is deuterocanoniek en komt niet voor in de Hebreeuwse Bijbel. Het werd kort voor of na het begin van onze jaartelling in het Grieks geschreven door een joodse leraar die zeer betrokken was bij zijn geloofsgenoten en hun geloofstradities.

Het fragment van vandaag is een deel van de zesde vergelijking (van de zeven). Het zet de ‘rechtvaardigen’ tegenover ‘vijanden’ en geeft hier een verklaring voor in een chiastische structuur: “De straf, die Gij onze vijanden deedt ondergaan werd voor ons, uitverkorenen, een zege.” Hij noemt hen niet bij name maar bedoelt met de rechtvaardigen (uitverkorenen) de Israëlieten, en met de vijanden de Egyptenaren. God ligt aan de basis van hun bevrijding uit de slavernij in Egypte: eens slaven, nu vrije mensen, dankzij God! Om dit nooit te vergeten staat dit in de Tora boek en vieren de joden jaarlijks het Pesachfeest tot op de dag van vandaag.

Het lijkt er op dat Jezus ook naar Pesach verwijst als Hij zegt: “Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!”

Wie meer over het boek Wijsheid wil lezen kan terecht op https://www.lucepedia.nl/dossieritem/wijsheid-het-boek/wijsheid.

Cor Sinnema is permanent diaken in het bisdom ’s-Hertogenbosch


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.