Geplaatst op 1 februari 2021

De eerste lezing: zondag 7 februari 2021

Zondag 7 februari 2021 | 5e zondag door het jaar B
Lezingen: Job 7,1-4.6-7; Ps. 147(146); 1 Kor. 9,16-19.22-23; Marc. 1,29-39

Door: Tineke de Lange

Het boek Job gaat over een rechtvaardig man wiens vertrouwen op God zwaar op de proef gesteld wordt. Job verliest zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid. Zijn vrienden ‘troosten’ hem met de traditionele gedachte dat God het goede beloont en het kwade bestraft.

Job moet gezondigd hebben, want anders zou deze ellende hem niet overkomen zijn. Job houdt echter vol dat hij onschuldig is en dat God hem onrecht aangedaan heeft. Job 7 vormt een klacht over de eindigheid en verlatenheid van de mens en het onherroepelijke einde: de mens daalt af in de dood. De ervaringen en angsten die Job hier vertolkt zijn die van iedere mens. Er komt niet direct antwoord op – geen licht, niet het vooruitzicht van een hiernamaals. Het antwoord komt aan het eind van het boek: Job herroept zijn woorden (42,6) en God erkent dat Job juist (letterlijk: ‘standvastig’) gesproken heeft (42,7). God noemt Job zelfs ‘mijn dienaar’. Job krijgt een nieuw en vol leven en sterft ‘oud en verzadigd van het leven’ (42,17).

Zie voor verdere toelichting bij de lezingen: www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2013/01/01/lectionarium-b-cyclus-vijfde-zondag-door-het-jaar/

Tineke de Lange is oudtestamentica en beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.